Help!? Een crisis of is het een ramp?

4 minuten

Andrea Brink is sinds 2014 lid van het Crisis Team.

Zij heeft daar de taak als informatiecoördinator en logger.

Andrea heeft onlangs de post-HBO studie Crisisbeheersing expert met succes afgerond.

“Ik werk goed onder druk. Dat geeft mij een kick!”

Van triagist naar crisisbeheersing expert

Andrea lacht als ze terugdenkt hoe ze haar carrière bij HZW is begonnen. “Ik heb bijna 20 jaar op de werkvloer van de Huisartsenpost gewerkt als triagist. Vroeger wilde ik op de traumaheli werken. Spoed en crisis past bij mij!

We hebben al verschillende crisissituaties gehad. Denk aan corona, maar ook vorig jaar de plotselinge toestroom van Oekraïense vluchtelingen en de uitbraak van monkeypox. Ik begon dus de opleiding met al wat ervaring op het gebied van crisismanagement.

Tijdens mijn opleiding heb ik geleerd om naar het grotere geheel te kijken. Niet alleen naar je eigen organisatie en directe ketenpartners kijken.

Een grote ambulance inzet bij een VVT lijkt in eerste instantie een hele afgebakende ramp op één locatie. Dat klopt helaas niet! De visite-arts moest die desbetreffende avond veel langer bij een patiënt blijven omdat er geen ambulance was. De achterwacht is opgeroepen omdat we in de knel kwamen met de bezetting door het langdurig ontbreken van een arts. Dit is teruggekoppeld naar de dienstdoende Algemeen commandant geneeskundige zorg (ACGZ) van de GHOR van die avond. Samen werken is een continu proces. Fijn om te horen dat er in het vervolg beter rekening mee gehouden wordt.”

Ramp versus crisis

“Een ramp is bijvoorbeeld een ongeval met een tankwagen met een giftige stof. Hier kun je prima een protocol voor maken én volgen.

Bij een crisis is er een onduidelijke eindtijd. Ook is er effect op de publieke én private sector. Een crisis is een gebeurtenis met grote complexiteit, urgentie en onzekerheid. Zó groot dat de zorgcontinuïteit in gevaar kan komen.”

Keuzes maken

“Tijdens een crisis moet een Crisis Team onder grote tijdsdruk en met beperkte informatie allerlei beslissingen nemen. Op datzelfde moment lig je onder een vergrootglas. Tuurlijk blijkt er soms achteraf dat andere keuzes handiger waren. Achteraf heb je 100% informatie. Op moment van beslissen vaak maar 50%. Dat moet je niet vergeten in de evaluatie na afloop van een crisis.”

“Rust gaat je redden. Eerst nadenken. Niet direct actie.”

Vragen?

Andrea Brink

Crisisbeheersingexpert (CBE) 075-2010221 a.brink@hzwhuisartsenzorg.nl

Andrea geeft op meerdere data de training De wereld van rampen en crises. Speciaal voor huisartsenpraktijken een interactieve en praktische training over rampen en crises.