Monkeypox (apenpokken)

7 minuten

Vaccinatie

Vanaf 23 mei 2023 gaat GGD Zaanstreek-Waterland weer vaccineren tegen Mpox (voorheen: Monkeypox of apenpokken). Iedereen met verhoogd risico op mpox kan vanaf maandag 8 mei een afspraak maken om deze vaccinatie te krijgen. De vaccinatie tegen mpox is bedoeld om infecties en verspreiding van het mpox-virus zoveel mogelijk te voorkomen.

De GGD vaccineert op dinsdag en vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur op de priklocatie in het AcTivegebouw, Industrieweg 10 in Assendelft. De eerste Mpox vaccinatie kan worden gehaald tot en met 31 augustus 2023, de 2e vaccinatie tot en met 30 september 2023.  

Rol van de huisarts

 • Risicogroep (zie casusdefinitie) signaleren en instrueren m.b.t. isolatie en quarantaine.
 • Beoordelen patiënt in volledig PBM met FFP2-masker indien erg ziek.
 • Voor diagnostiek overleggen met GGD ZW infectieziekten of RIVM-LCI of dienstdoende arts-microbioloog van Comicro.

Casusdefinitie

Bevestigd geval

Een persoon met laboratorium bevestigde monkeypox (PCR-positief getest voor orthopoxvirus met of zonder aanvullende species bevestiging voor monkeypoxvirus middels sequentieanalyse).

Waarschijnlijk geval

Een persoon met huidlaesies passend bij monkeypox* op (een deel van) het lichaam waarbij de klachten zijn ontstaan na 1 maart 2022

EN EVENTUEEL

een of meer systemische symptomen passende bij monkeypox** 

EN

een of meer van de volgende criteria:

 • Contact met een bevestigd of een waarschijnlijk geval van monkeypox in de 21 dagen voor ontstaan van klachten.
 • Een man die (ook) seks heeft met mannen.
 • Een vrouwelijke partner van een man die (ook) seks heeft met mannen.

Een persoon (ongeacht geaardheid) die aangeeft meerdere al dan niet anonieme of betaalde seksuele contacten te hebben gehad (bijv. op seksfeesten) in de 21 dagen voor het ontstaan van klachten.***

Mogelijk geval

Een volwassene (18 jaar en ouder) met huidlaesies passende bij monkeypox* op (een deel van) het lichaam waarbij de klachten zijn ontstaan na 1 maart 2022

EN EVENTUEEL

een of meer systemische symptomen passende bij monkeypox**

WAARBIJ

Er géén epidemiologische link is met een persoon met (een verdenking op) waterpokken. Een infectie met een andere bekende verwekker van een vergelijkbaar huidbeeld, zoals herpes zoster, (primaire) herpes simplex, primaire of secundaire syfilis, niet waarschijnlijk wordt geacht.  

Deze casusdefinitie is aan verandering onderhevig!

Telefoonnummers voor overleg

 • GGD Zaanstreek Waterland Infectieziektebestrijding is de komende dagen (ook in het weekend) bereikbaar tussen 8.00 – 17.00 uur voor huisartsen die vragen hebben over het Monkeypox virus op telefoonnummer 075-6518316.
 • RIVM-LCI: 088-6897000 dit nummer is 24/7 beschikbaar.
 • Comicro:
  • Zaanstreek 0229-257169
  • Waterland 0229-208026
  • Tijdens ANW-uren 0229-257257

Aanvullende informatie

Momenteel is er alleen informatie te vinden via het RIVM/LCI. Deze site wordt geregeld geüpdatet.

Opmerkingen

* Laesies starten vaak als maculopapuleuze uitslag op de plek van besmetting, waarna er verspreiding naar andere delen van het lichaam kan plaats vinden. Afbeeldingen van laesies zijn te vinden bij de achtergrondinformatie van de UKHSA.

De maculopapuleuze uitslag gaat over in vesikels met donkere ‘kern’ dan wel pustels waarna er uiteindelijk korstvorming optreedt. Secundaire impetiginisatie komt voor. Er wordt vaak fel erytheem en/of hyperpigmentatie rondom de laesies gezien. De laesies zijn initieel pijnlijk en later jeukend. Laesies kunnen gegeneraliseerd voorkomen (van enkelen tot honderden) of gelokaliseerd blijven. Handen, voeten en slijmvliezen kunnen ook aangedaan zijn. De laesies kunnen zich presenteren in dezelfde stadia, maar kan ook polymorf zijn omdat de verschillende stadia zich naast elkaar kunnen doorlopen.

Monkeypoxhuidlaesies kunnen daarom moeilijk te onderscheiden zijn van waterpokken. Neem bij twijfel laagdrempelig contact op met een internist-infectioloog of dermatoloog.

** Koorts (> 38.5°C), hoofdpijn, spierpijn, rugpijn, malaise, (meestal pijnlijke) lymfadenopathie (gelokaliseerd dan wel gegeneraliseerd).

*** Hiermee doelen we op de personen die deelnemen aan activiteiten zoals seksfeesten of seks-op-locatie zoals in bijv. darkrooms of homo-sauna’s en daarbij een groot seksueel netwerk hebben. Het doel is hiermee ook eventuele verspreiding buiten de populatie van mannen die (ook) seks hebben met mannen vroegtijdig op te sporen.