Even voorstellen – Pedro Haas, bestuurslid & penningmeester

4 minuten

Tijdens de ALV van 28 juni 2023 is Pedro Haas benoemd tot bestuurslid en penningmeester. Pedro woont in Zaandam en is praktijkhouder in Purmerend. Nog niet iedereen kent hem, maar daar gaat verandering in komen. Het HZW bestuur zal meer naar buiten treden en ook actief leden vragen om meer input.

“Er gebeurt veel meer achter de schermen. Dat moeten we meer gaan laten zien.”

Waarom de stap genomen om bestuurslid te worden?

“Ik zat in dezelfde HAGRO als Janneke Koehoorn die begin dit jaar als bestuurslid en penningmeester is gestopt. Janneke vertelde heel enthousiast over de vacature. Ik werd er zelf ook enthousiast van en vond het belangrijk dat er nog een praktijkhouder uit Purmerend in het bestuur zou zitten. Vervolgens ben ik uitgenodigd om een keer mee te kijken bij een vergadering. Handig want dan weet je waar je ‘ja’ tegen zegt.” 

“Op een andere manier bezig zijn met mijn vak is leuk.”

“Als praktijkhouder ben je erg bezig met je eigen praktijk. Dat er meer is én dat er ook regionaal van alles geregeld moet worden, valt haast niet op. Daar gaan we verandering in brengen. Het bestuur is ongeveer een dag in de week bezig met bestuurstaken. Er is een heel kantoor met mensen die allemaal heel druk aan het werk zijn. Maar waarmee en waarom? Dit moet duidelijker. We moeten meer communiceren waar we mee bezig zijn.”

Wat is jouw rol als penningmeester?

“Gelukkig hebben we een hele goede Financiële afdeling. Zij regelen alles én kunnen ook heel duidelijk vertellen hoe het zit met de verschillende geldstromen. Ik wist wel hoe het op praktijkniveau zat, maar op regionaal niveau zijn de geldstromen toch nog wat complexer.  Het is mijn taak om hier controle over te houden.”

Zichtbaarheid bestuur

“We willen meer laten zien waar we mee bezig zijn. Het is ook aan ons, het bestuur, om meer betrokkenheid te creëren.

Samen met de wijkcoördinatoren gaan we de HAGRO-overleggen bezoeken. Peilen wat de verwachtingen zijn. Kijken waar er ondersteuning nodig is. Wat kunnen we als HZW voor je doen?  Dit is waardevol voor het bestuur, maar ook voor de HAGRO! Goede belangenbehartiging kan immers alleen goed als we iedereen spreken. Het antwoord ‘geen tijd’ of ‘niet nodig’ is jammer.”

Waarom is het vak huisarts zo mooi?

“Ik voel mij meer dokter als ik de context van de patiënt weet. In ons vak is er tijd en ruimte voor. Alhoewel het aspect tijd erg onderdruk staat. Je kunt als huisarts beter verbanden leggen doordat je een groter stuk ziet dan bijvoorbeeld een specialist. Dat is heel waardevol.

De uitdagingen die we hebben zijn o.a. de vergrijzing en het huisartsentekort. Dit moeten we samen oppakken,” benadrukt Pedro. “We zijn onderdeel van een keten. Beter en nauwer samenwerken met elkaar is nodig. Iedereen heeft het druk, maar er moet hier tijd voor vrij gemaakt worden. Laten we zorgen dat we kunnen bijdragen met pragmatische oplossingen. Iets waar wij huisartsen heel goed in zijn.”

Vragen?

Marieke Kat

Directie- en bestuurssecretaresse 075-2010221 m.kat@hzwhuisartsenzorg.nl