Wat doet de financiële afdeling van HZW?

3 minuten

Een financiële afdeling in de zorg ziet er anders uit dat bij een commercieel bedrijf. Er zijn veel meer processen, afspraken, onderhandelingen én regels waar aan voldaan moet worden.

“Het is complexer, maar daardoor vind ik het juist ook leuker!”

Anneke Passant, Manager Finance & ICT

Twee administraties

“Klopt!,” roept Anneke. “Ook twee echt totaal verschillende, maar wel gelukkig allemaal binnen hetzelfde boekhoudpakket.

HZW richt zich op de ondersteuning van de huisartsenpraktijk. Om dit te kunnen doen krijgen we van de zorgverzekeraar geld op basis van het aantal inwoners. Inwoners uit de regio Zaanstreek Waterland zien op het kostenoverzicht van hun zorgverzekeraar het woord ketenzorg, O & I of HZW SEZ met daarbij een klein bedrag. Het verschilt per zorgverzekeraar wat er als omschrijving staat op de declaratie.

Alle kleine bedragen bij elkaar zorgen er voor dat we de huisartsenpraktijken optimaal kunnen ondersteunen.

Voor de Huisartsenposten Zaanstreek Waterland (acute huisartsenzorg in de avond-, nacht- en weekenduren) doen we diverse betalingen. Denk hierbij aan betalingen aan huisartsen en waarnemers voor de gedraaide diensten, triagisten in loondienst en de visite-auto’s van Meditaxi.

Daarnaast ontvangen wij van de zorgverzekeraar (en in sommige gevallen direct van onverzekerde patiënten) geld voor alle telefoontjes, consulten en visites.”

Groter groeien

“We zijn in korte tijd flink gegroeid als organisatie. Deze groei komt door de veranderingen in de 1e lijnszorg. Daarnaast wordt onze rol in de regio groter. Door de groei hebben we een vacature voor Hoofd Financiële Afdeling. Deze persoon gaat de afdeling verder ontwikkelen.

Verder is de signalerende en prognosticerende rol belangrijk. Denk aan bijvoorbeeld de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die tijdens de coronapandemie steeds duurder werden. Deze cijfers nemen we mee in de onderhandelingen met de zorgverzekeraar.

Daarnaast is samenwerken met de andere interne afdelingen een belangrijke onderdeel van de functie. Finance is geen eilandje. Er is veel afstemming intern en extern.

Er liggen hier genoeg kansen!”

Vragen?

Anneke Passant

Financieel Manager Business & Control 075-2010221 a.passant@hzwhuisartsenzorg.nl