Afscheid Janneke Koehoorn

2 minuten

Op de ALV van 14 februari is afscheid genomen van Janneke Koehoorn. Janneke stopt per 1 april met haar bestuurstaken. Zij was sinds 1 april 2021 bestuurslid en sinds 21 september 2021 penningmeester. Janneke gaat stoppen met het huisartsenvak.

Janneke enorm bedankt voor je inzet de afgelopen jaren. Veel succes voor de toekomst!

Arzu Milli, voorzitter: “Haar bijdrage werd altijd zeer gewaardeerd door iedereen die samen met Janneke heeft samengewerkt. We willen hierbij Janneke enorm bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren en wensen haar veel succes in haar verdere loopbaan.”

Susan van Gellekom, bestuurslid: “Janneke was zeer gedreven als bestuurder. Met een scherpe blik kijkend naar het op te lossen probleem. Met bakken aan ervaring als bestuurder in alle facetten van het huisartsenvak. Voor de ALV bestudeerde zij altijd goed de cijfers, zodat ze deze duidelijk kon uitleggen aan onze leden. Ook binnen het crisisteam was zij van onschatbare waarde. Tenslotte was Janneke een gezellige aanwinst op onze bestuursvergaderingen.”

Erik Schoofs, directeur: “Met Janneke heb ik een band opgebouwd als lid van het crisisteam en daarna ook in het bestuur. Met Janneke was het heel fijn samenwerken. Praktisch kijken naar uitdagingen. Snelheid maken waar het nodig is en tijdnemen waar het kan. Zelf heel goed op de hoogte willen zijn van waar het nu eigenlijk echt over gaat. Wat is er nodig om te organiseren? In tijden van de coronacrisis was Janneke vol overgave samen met de andere crisisteamleden aan het zoeken naar mogelijkheden om de mede-praktijkhouders te ondersteunen. In zowel het crisisteam als het bestuur ga ik de enorme inzet van Janneke missen. Ik wens Janneke heel veel succes bij de vervolgstappen die ze gaat maken.”

Vragen of opmerkingen?

Marieke Kat

Directiesecretaresse 075-2010221 m.kat@hzwhuisartsenzorg.nl