Zingeving en palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk

3 minuten

Pieter Knibbe en Rinske Lankhorst, kaderartsen palliatieve zorg, hebben 5 PZP scholingen verzorgd in 2023.

De meeste huisartsen en POH’s in onze regio hebben deze PZP scholing gevolgd. Zij maken veelvuldig gebruik van de mogelijkheid om het PZP gesprek te registreren in VIPLive.

Deze uniforme werkwijze zorgt voor passende zorg voor alle betrokkenen in de palliatieve fase.

65 deelnemende huisartsenpraktijken

1.512 geregistreerde PZP gesprekken in VIPLive

Vanaf 1 januari t/m 15 november 2023

Het streven is dat de betrokken zorgverleners altijd over de juiste informatie van de patiënt beschikken. Daarnaast moet deze informatie op één plek beschikbaar zijn.

PZP training ‘Zingeving in de huisartsenpraktijk’

We organiseren samen met Questio-Centrum voor Levensvragen een PZP training ‘Zingeving in de huisartsenpraktijk’. Dit doen we om meer kennis op te doen en van elkaar te leren op het gebied van palliatieve zorg.

Deze training (3 uur) is bestemd voor huisartsen en praktijkondersteuners. De training bestaat uit een deel theorie en een deel trainen. Er zijn 2 PZP trainingen ingepland in het eerste kwartaal van 2024.

Zingeving en ziekte zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Patiënten waaraan je palliatieve zorg biedt zullen soms moeilijke vragen met je willen delen, zoals: heb ik goed geleefd? Heb ik alles gedaan wat ik kon? Wat heeft mijn leven nu nog voor zin?

Begeleiding bij rouw en verlies… verlies van een dierbare, je gezondheid, een doel in je leven, zelfstandigheid, etc.

Maudy van Klaveren, geestelijk verzorger bij Questio-Centrum voor Levensvragen.

Om passende zorg te kunnen verlenen is het nodig om aandacht te hebben voor zingevings- en levensvragen die palliatieve patiënten én ook andere kwetsbare patiënten bezig kunnen houden. Deze kunnen zich ook als lichamelijke klachten presenteren.

Tijdens de training leer je hoe je zingevings- en levensvragen bij patiënten kan signaleren. Daarnaast krijg je tips hoe je daar het gesprek over kan aangaan. Ook leer je wanneer en naar wie de patiënt verwezen kan worden als er zingevingsvragen spelen die meer aandacht nodig hebben.

Algemene vragen over palliatieve zorg?

Cindy Groot

Projectcoördinator Zorgprogramma’s 06-26560742 c.groot@hzwhuisartsenzorg.nl

Contactgegevens kaderartsen palliatieve zorg

Pieter Knibbe: p.knibbe@zorgring.nl

Rinske Lankhorst: r.lankhorst@zorgring.nl

Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een uitgebreider telefonisch gesprek of een visite aan huis.