Welke hulp kan een geestelijk verzorger bieden?

4 minuten

Maudy van Klaveren is geestelijk verzorger bij Questio-Centrum voor Levensvragen.

Het vak is nog redelijk onbekend. Het grootste misverstand is dat er bij een geestelijk verzorger altijd een religieuze insteek is. Dat klopt al heel lang niet meer. Wat het wèl inhoudt vertelt Maudy in dit interview.   

“We begeleiden bij zingevingsproblematiek.”

Wat doe je als geestelijk verzorger?

“We begeleiden mensen die worstelen met zingeving. We stellen geen diagnoses en behandelen niet. Na een ingrijpende gebeurtenis kunnen de zin, betekenis en vanzelfsprekendheid van het leven onder druk komen te staan. We begeleiden mensen bij de heroriëntatie die dan nodig is.

Questio matcht de patiënt met een geestelijk verzorger. Dit wordt gedaan op basis van hulpvraag, levensbeschouwelijke achtergrond, maar ook de persoonlijkheid van de patiënt. We bieden ook cultuursensitieve zorg en scholingen. Er is veel mogelijk.

Het gaat vooral om begeleiding bij rouw en verlies… verlies van een dierbare, je gezondheid, een doel in je leven, zelfstandigheid, etc.

Wat redelijk onbekend is zijn de huisbezoeken die wij doen. Als geestelijk verzorger in de eerste lijn komen we bij de patiënt thuis. In een veilige en vertrouwde omgeving voeren we vertrouwelijke gesprekken. Gemiddeld zijn dit 5 consulten van circa 45 minuten, maar dit wordt altijd afgestemd op de patiënt.”

Wat zijn de grootste misvattingen over het werk als geestelijk verzorger?

Maudy lacht en zegt direct: “Dat er altijd een religieuze insteek is en dat we alleen maar bidden. Dat klopt niet. We zijn er voor iedereen die  worstelt met levensvragen: Hoe ga ik om met wat me overkomt? Hoe houd ik het vol? Hoe neem ik goed afscheid? Waar vind ik (nog) moed, kracht en rust?

Ook wordt er soms getwijfeld aan onze opleiding en ervaring. Om voor Questio te werken moet je een master geestelijke verzorging hebben én geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister.”

Hoe kun je een geestelijk verzorger inschakelen?

“Dat kan eenvoudig via een telefoontje naar 06-38840277 of mail naar info@stichtingquestio.nl. Een verwijzer, maar ook een naaste of de patiënt zelf kan contact met ons opnemen.

We zijn volledig door VWS gesubsidieerd, dus er zijn geen kosten voor de patiënt. Er zitten wel voorwaarden aan de kosteloze inzet van een geestelijk verzorger thuis: iemand moet 50 jaar of ouder zijn of palliatief zijn of naaste zijn van iemand die palliatief is (daarbij geldt geen leeftijdsgrens). Dit komt voort uit de subsidievoorwaarden van VWS, die alles bekostigt.

Als je, als huisartsenpraktijk, vaker een geestelijk verzorger wil inzetten dan kun je een vaste contactpersoon toegewezen krijgen.”

Algemene vragen over palliatieve zorg?

Cindy Groot

Projectcoördinator Zorgprogramma’s 06-26560742 c.groot@hzwhuisartsenzorg.nl

Contactgegevens kaderartsen palliatieve zorg

Pieter Knibbe: p.knibbe@zorgring.nl

Rinske Lankhorst: r.lankhorst@zorgring.nl

Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een uitgebreider telefonisch gesprek of een visite aan huis.