Werkzaamheden A7 & huisartsenzorg

5 minuten

Van 8 april t/m 1 september 2024 wordt er gewerkt aan de brug A7.

Extra reistijd zal ongeveer 40 minuten bedragen. Dit beste scenario gaat er vanuit dat er 25% minder verkeer is.

HZW is samen met het ROAZ en Rijkswaterstaat in gesprek.

Ontheffing

Op www.rws.nl/a7purmerend.nl kun je zien welke gebieden automatisch in aanmerking komen voor een ontheffing.

Tijdens de werkzaamheden aan de brug in de A7 bij Purmerend gelden op verschillende wegen in de gemeenten rondom Purmerend rondom Purmerend geslotenverklaringen om sluipverkeer te weren. Een deel van de gebieden waar de geslotenverklaringen gelden heeft inmiddels twee ontheffingen ontvangen. Als je geen ontheffing of niet genoeg ontheffingen hebt ontvangen, maar denkt hier wel recht op te hebben, kun je via de website www.ontheffinga7purmerend.nl (extra) ontheffingen aanvragen. Let op: hiervoor gelden strenge criteria.

De ontheffingen zijn gekoppeld aan een bepaalde ontheffingszone. Alle zones hebben een eigen kleur. Als je bijvoorbeeld een gele sticker hebt, geldt de ontheffing voor alle straten in de gele zone.

Huisartsenpraktijken

Voor de huisartsenpraktijk hebben we de volgende adviezen:​

  • Zorg dat je het thuiswerken goed hebt ingericht als back-up scenario.
  • Stem je personele bezetting af op woonplaats (verdeel de medewerkers die in de buurt wonen over de werkdagen).
  • Houd rekening met mogelijk langere reistijd bij visites.

Huisartsenposten

We hebben al de volgende maatregelen genomen:

Ambulance

De ambulancedienst schakelt in deze periode op in capaciteit door de langere reistijden.

Let op: vertraging/beperkingen treden mogelijk evengoed op.​

Bijeenkomsten op het HZW kantoor

Houd rekening met extra reistijd om naar een bijeenkomst of scholing te gaan als je over de A7 moet reizen.

Handig

Hieronder kun je het webinar van Rijkswaterstaat terug kijken.

RWV Veelgestelde vragen & antwoord brug A7

PDF bestand

Vragen?

De Gemeente Purmerend heeft elke dinsdag van 9.00 tot 10.00 uur een inloopspreekuur over de brug A7 bij het stadhuis in Purmerend (Purmersteenweg 42).

Je kunt ook contact opnemen per mail met Rijkswaterstaat: bruga7purmerend@rws.nl.

Tevens is er een gratis telefoonnummer: 0800-8002. Op weekdagen van 07.00 tot 20.00 uur en op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.30 uur.