Pilot thuiswerken voor triagisten

2 minuten

Thuiswerken nam een enorme vlucht tijdens de coronapandemie. Gemiddeld wordt er in Nederland 6,5 uur per week thuisgewerkt (onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid). Iets meer dan vier op de tien werkenden werkt wekelijks wel eens thuis.

Kun je thuiswerken als je triagist bent op de Huisartsenpost?

Hierdoor zijn we ons gaan verdiepen in de mogelijkheden van werken op afstand. Dit kan handig zijn bij bijvoorbeeld isolatie/quarantaine, maar ook voor een extra uurtje bijspringen zonder reistijd.

Voorbereiding

In december 2022 zijn we gestart met het voorbereiden van een pilot thuiswerken voor (en dus ook met) triagisten. We hebben een startbijeenkomst gehouden en daarbij gekeken waar we allemaal mee te maken gaan krijgen.

Ook hebben we gezamenlijk de kaders beschreven van het testen van het thuiswerken. Wanneer vinden we het een succes? Welke voorwaarden zijn er om veilig te kunnen werken voor zowel de patiënt als de ICT?

We hebben eind januari 2023 op kantoor de thuiswerkapparatuur getest. Alles werkte soepel.

Start praktijktest

In totaal doen er 6 enthousiaste triagisten mee aan de pilot. In de maanden februari en maart staan zij boventallig ingeroosterd om het thuiswerken te gaan testen.

Op basis van de uitkomsten van de pilot maken we straks een thuiswerkbeleid voor triagisten.

Vragen?

Simone Swartsenburg

Manager Spoedzorg 075-2010221 s.swartsenburg@hzwhuisartsenzorg.nl

Stèphanie Voorsluijs

Manager Spoedzorg 075-2010221 s.voorsluijs@hzwhuisartsenzorg.nl