Wereld Reanimatie dag 16 oktober

4 minuten

In Nederland krijgen per week ongeveer 300 mensen een circulatiestilstand. Hierbij telt elke seconde, iedere minuut dat deze persoon geen hulp krijgt neemt de overlevingskans met 10% af. Vandaar dat het zo belangrijk is dat zo veel mogelijk mensen kunnen reanimeren en een AED gebruiken.

Door de ontwikkelingen is het overlevingspercentage in de randstad gestegen naar 40%. Op het platteland blijft het percentage rond de 30%.

Een reanimatie op starten

  1. Let op je eigen veiligheid, de veiligheid van het slachtoffer en de omstanders. Dit is een continu proces.
  2. Benader het slachtoffer
  3. Schud en spreek het slachtoffer aan
  4. Indien je geen reactie krijgt, is het slachtoffer bewusteloos en moet er 112 gebeld worden en moet er een AED worden gehaald (als die er is)
  5. Controleer de ademhaling 
  6. Indien er geen ademhaling is ga je starten met reanimeren 
  7. Geef 30 borstcompressies gevolgd door 2 beademingen
  8. Als er een AED aanwezig is, sluit je deze aan
  9. Volg de instructies van de AED op
  10. Ga door met reanimeren totdat het slachtoffer bijkomt of tot dat je wordt overgenomen door de professionele hulpverlening.

Ontwikkelingen in reanimatie

De ontwikkelingen staan niet stil, inmiddels rijden alle ambulances met de Lucas. Dit is een borstcompressie pomp die de borstcompressies kan overnemen.

Daarnaast zijn alle Traumaheli’s nu uitgerust met een mobiele ECMO. Daarmee kan de patiënt op een mobiele hart-longmachine aangesloten worden. 

Reanimatie training

Onze collega Andrea Brink geeft reanimatie trainingen via Stichting Reanimatie Zaanstreek. Zij geeft deze training jaarlijks aan alle HZW medewerkers. Andrea geeft ook aan huisartsenpraktijken, voetbalverenigingen en nog veel meer organisaties reanimatietraining. Hieronder een foto impressie van haar trainingen.

Vragen?

Andrea Brink

Crisisbeheersingexpert (CBE) 075-2010221 a.brink@hzwhuisartsenzorg.nl