Wat kan Perspectief voor zorg voor huisartsen betekenen?

6 minuten

Met enige regelmaat vragen huisartsen aan de GGZ commissie wat de organisatie Perspectief voor zorg levert, omdat Perspectief de huisarts belt bij bepaalde crisissituaties. En waarom is de aanmelding lastig?  De GGZ commissie heeft een bezoek gebracht aan Perspectief. In dit artikel een korte weergave.

Perspectief biedt basis en gespecialiseerde GGZ zorg bij (licht) verstandelijke beperking

Perspectief biedt ambulante hulpverlening gericht op volwassenen en kinderen met ontwikkelingsachterstand met gedragsmatige- en psychische problematiek. Daarnaast bieden zij diagnostiek en begeleiding vanuit de Gehandicaptenzorg bij (licht) verstandelijke beperking (LVB).

Denk hierbij aan o.a.:

 • Individuele (gedrag) behandeling (J)LVB
 • Cognitieve gedragstherapie bij LVB
 • Persoonlijke begeleiding (met praktische ondersteuning)
 • Non-verbale therapievormen
 • Psychomotorische therapie
 • Traumabehandeling (o.a. EMDR voor jeugd en volwassenen)
 • Interculturele hulpverlening

Perspectief is een instelling in de Gehandicaptenzorg

Perspectief valt niet onder Geestelijke Gezondheidszorg, maar is een instelling in de Gehandicaptenzorg. Wat maakt dat de zorg van Perspectief op drie verschillende manieren gefinancierd wordt:

 1. WLZ door het zorgkantoor
 2. Jeugdhulp en WMO door de gemeente
 3. GZSP behandeling voor 18+ vanuit de Zorgverzekeringswet.

Er is sprake van specifieke doelgroep met specifieke zorg- en hulpvraag. Daarom verloopt de aanmelding en doorlooptijd ook anders dan bij de (reguliere) GGZ zorg.

 • Verwijzing voor volwassenen (via de huisarts, sociaal wijkteam en MEE-AZ) kan via aanmeldformulier van Perspectief. Voor GZSP behandeling is een verwijsbrief van de huisarts nodig.
 • Verwijzing voor jeugd (via de huisarts, jeugdteam en jeugdarts) zal Perspectief na een intakegesprek de hulp bij lichte hulpvragen snel opstarten. Bij een complexe hulpvraag zal afgestemd worden met Jeugdteam (een jeugdbeschikking zal afgegeven moeten worden).

Werkgebied

Perspectief biedt de volwassenen en jeugd behandeling in Zaanstreek Waterland. De WMO begeleiding, ambulante begeleiding voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking 18+  die (begeleid) zelfstandig wonen, biedt Perspectief alleen in Zaanstad en Wormerland.

Wachttijden

Voor verwijzingen bij WLZ behandeling en begeleiding, voor jeugd cliënten en WMO begeleiding cliënten is de wachttijd kort. Voor GZSP behandeling 18+ is er momenteel tot september 2023 een cliëntenstop.

Voor informatie over wachttijd kun je als huisarts bellen naar de cliëntenadministratie 020-617 87 57 of per e-mail info@perspectiefgz.nl.

Verschil in aanmeldingsduur

Voor de patiënt is het belangrijk om te weten dat de begeleiding of behandeling pas start als de CIZ indicatie, of de gemeentelijke beschikking of de  verwijsbrief van de huisarts is afgegeven. Dit proces (doorlooptijd) kan dus verschillen.

Telefonisch vooroverleg voor huisarts en bellen met arts VG is mogelijk

Telefonisch vooroverleg met Perspectief is mogelijk en wordt aangemoedigd: bel naar 020-6178757. Er kan dan besproken worden of zij de juiste hulp kunnen bieden, zo niet waar de patiënt/cliënt dan wél mogelijk aangemeld kan worden. Huisarts kan ook met de arts VG van Perspectief contact opnemen om bijzondere situaties te bespreken.

Vergoeding

De hulp van Perspectief GZ wordt bij volwassenen 18+ volledig door het zorgkantoor vergoed indien er een CIZ indicatie is afgegeven of door de zorgverzekeraar als GZSP (valt onder het eigen risico).  De hulp voor Jeugd & Gezin wordt volledig door betreffende gemeente vergoed bij een geldige beschikking. WMO begeleiding van gemeente Zaanstad valt onder eigen bijdrage regeling.

Contactgegevens Perspectief

Voor vragen en het opvragen van informatie kun je bellen met 020-6178757 of een mail sturen naar info@perspectiefgz.nl.