Update verwerkingsovereenkomst VIPLive

5 minuten

Om gebruikt te kunnen maken van VIPLive heeft elke huisartsenpraktijk een verwerkingsovereenkomst ondertekend. Deze overeenkomst was aan een update toe. Elke praktijk heeft daarom een mail ontvangen met daarin de nieuwe overeenkomst. Deze hebben we door onze FG Rob Donders laten controleren en hij heeft het goed gekeurd.

De overeenkomst moet ondertekend worden voor 31-12-2023, anders kan er geen gebruik meer worden gemaakt van VIPLive.

Extra informatie over deze overeenkomst vanuit VIPLive

“Waarom zijn jullie gestart met een nieuwe overeenkomst?

De reden voor de nieuwe overeenkomst is dat we zagen dat we met hele oude overeenkomsten te maken hadden die niet meer recht deden aan de situatie. Een paar voorbeelden hiervan zijn:

  • Onhandige dubbelingen in overeenkomsten t.a.v. bijvoorbeeld geheimhouding
  • Een lijstje met diensten die benoemd is in de ‘hoofdovereenkomst’ die niet langer toereikend is (en ook niet gewenst)
  • Een aansprakelijkheidsclausule die gelezen zou kunnen worden op een manier dat wij als Topicus er goed last van zouden kunnen krijgen

Wat is er inhoudelijk veranderd ten opzichte van de vorige overeenkomst?

Op hoofdlijnen zijn de volgende veranderingen doorgevoerd:

  • In de vorige overeenkomst was sprake van ‘losse overeenkomsten’ met de titels “Overeenkomst aangaande het recht van gebruik van het VIPLive platform” en “Gebruikersvoorwaarden van toepassing op alle (software)diensten van Calculus Software B.V. waaronder VIPLive en de VIP app” en de verwerkersovereenkomst. We hebben nu gekozen voor één totaal samenhangende overeenkomst die ook altijd integraal wordt aangeboden;
  • De vorige overeenkomst werd gesloten met Calculus Software B.V., we hebben nu gekozen voor het sluiten van al onze overeenkomsten met Topicus Healthcare B.V., waarbij we heel expliciet de rol van Calculus (en Proigia) erkennen ten aanzien van de full-service dienstverlening en daarmee als subverwerker van Topicus Healthcare;
  • We hebben zoveel als mogelijk aangesloten bij de LHV InEen overeenkomst; daarmee is de nieuwe overeenkomst compacter geworden. Wat er nu is opgenomen is wat ons betreft a) van belang om expliciet vast te leggen omdat het de kern van de overeenkomst raakt of b) van belang om vast te leggen omdat het afwijkt van de LHV InEen overeenkomst; Waar we expliciet afwijken is beschreven in artikel 1.2.
  • We hebben een begin gemaakt van dienstvoorwaarden waardoor we per dienst explicieter maken wat een afnemer van ons mag verwachten en vice versa; Hierop kunnen we elkaar aanspreken. Het maakt ook duidelijk onder welke condities wij een goede dienst kunnen leveren; Daarbij behouden wij ons het recht voor om deze, wanneer nodig, ieder kalenderjaar te wijzigen;
  • We hebben expliciet gemaakt dat we werken met jaarlijkse facturatie vooraf (in de vorige overeenkomst was hier niets over benoemd);
  • De aansprakelijkheidsclausule is verduidelijkt waardoor expliciet is gemaakt dat de aansprakelijkheid is gerelateerd aan het licentietarief dat betaald wordt voor de betreffende dienst;
  • De verwerkersovereenkomst is drastisch op de schop gegaan. Ook hier hebben we ervoor gekozen om te gaan werken met een bekend model, in dit geval het BOZ-model. Omdat de LHV niet een onderdeel is van de groep in de BOZ (Brancheorganisaties Zorg) hebben wij contact met hen hierover gezocht. Met elkaar willen we natuurlijk voorkomen dat 3.000+ huisartsen met dezelfde vraag zitten. Met hen zijn wij de nieuwe verwerkersovereenkomst, inclusief alle invullingen in de bijlages doorgelopen. In tegenstelling tot het verleden waarin de LHV-verwerkersovereenkomsten hun ‘goedkeuring’ gaf doen zij dat niet meer. Wel heeft de LHV aangegeven dat wij al hun vragen goed hebben kunnen beantwoorden en zij geen verdere openstaande punten hebben ten aanzien van deze verwerkersovereenkomst.

Inhoudelijk is het belangrijk om te zien dat in de verwerkersovereenkomst gekozen is voor andere verwerkingen dan dat we tot nog toe hebben gehanteerd. We hebben verschillende verwerkingen gehergroepeerd zodat deze beter aansluiten bij de feitelijke situatie en herkenbaar zijn voor de huisarts.”

Vragen?

Astrid Krikke

Coördinator Digitale Zorg 06-57729481 viplivehuisarts@hzwhuisartsenzorg.nl