Registreer jij al op A05?

3 minuten

Een goede registratie is erg belangrijk, want er zitten veel voordelen aan een inzichtelijke en uniforme registratie van de (kwetsbare) ouderen in de huisartsenpraktijken.

Voordelen van een goede registratie

  • Betere mogelijkheid om kwetsbaarheid van ouderen te signaleren en te volgen
  • Kwaliteit van de zorg kan worden gewaarborgd
  • Continuïteit van de zorg kan worden gewaarborgd.

De ouderenzorg wordt doorgaans geregistreerd in het HIS, welke gekoppeld is aan VIPLive. In de probleemlijst van het HIS moet in één oogopslag duidelijk zijn welke oudere kwetsbaar is.

Gebruik A05 in plaats van A49.01

Momenteel registreren veel praktijken hun kwetsbare ouderen nog onder de ICPC-code A49.01 terwijl deze code staat voor een oudere die in beeld is gebracht maar niet kwetsbaar is bevonden. Om deze reden krijg je dan ook niks te zien in het ouderendashboard van VIPLive. De belangrijkste registratiecode is daarom de ICPC-code A.05, algehele achteruitgang.

Aangezien de ICPC-code A.05 staat voor algehele achteruitgang, voelt dit niet voor iedereen als een passende ICPC-code voor kwetsbare ouderen. Aangezien de A.05 wel het landelijk advies van de NHG is voor de registratie van kwetsbare ouderen, is besloten om dit ook aan te houden voor onze regio.

Tip! Gebruik de episodenaam

Tevens geven we het advies om de episodenaam (omschrijving) vast te leggen. Daarmee kunnen veel meer nuanceringen tot uitdrukking worden gebracht.

Als de oudere in beeld is en kwetsbaar is bevonden wordt dus de ICPC-code A05 aangemaakt. In de episodetitel wordt dan geregistreerd ‘kwetsbare oudere’.

Indien na de probleemanalyse blijkt dat de oudere bijvoorbeeld kwetsbaar complex is, dan wordt de episodetitel van A05 gewijzigd in ‘complex kwetsbare oudere’.

Ouderendashboard

Het ouderendashboard in VIPLive geeft een goed overzicht van je ouderenpopulatie. Zo kan je makkelijker je kwetsbare ouderen in kaart brengen en monitoren (mits goede registratie).

Bekijk onderstaande voor meer informatie over het registreren van ICPC-codes in de ouderenzorg.

Vragen?

Donna Bakker

Praktijk Coördinator 06-51074408 d.bakker@hzwhuisartsenzorg.nl

Anne Mars

Praktijk Coördinator 06-10105386 a.mars@hzwhuisartsenzorg.nl