Welke ICPC codes moet ik gebruiken voor ouderenzorg in mijn HIS?

Het doel is inzichtelijke en uniforme registratie van de (kwetsbare) ouderen in de huisartsenpraktijk.

Het belang van goede registratie:

  • Betere mogelijkheid om kwetsbaarheid van ouderen te signaleren en te volgen;
  • Kwaliteit van zorg: bij complex kwetsbare ouderen dragen een probleeminventarisatie volgens SFMPC model en het individueel zorgplan bij aan goede kwaliteit, coördinatie en samenwerking in de zorg. Goede registratie is hierbij essentieel;
  • Continuïteit van zorg: het is van belang dat duidelijk is welke hulpverleners er betrokken zijn en welke zorg zij geven, wie de contactpersoon is en wie de casemanager is.

De HZW adviseert huisartsenpraktijken om de basis rondom ouderenzorg te registreren in het brondossier, namelijk het HIS. Dit kan door middel van ICPC-codes en episodetitels. Belangrijk is dat in de probleemlijst van het HIS in één oogopslag duidelijk moet zijn welke oudere in beeld gebracht is en niet kwetsbaar is en welke oudere wel kwetsbaar is. Onderstaand stappenplan kan hierbij helpen.

Registratie niet kwetsbare ouderen

Als de oudere in beeld is gebracht en niet kwetsbaar is, dan wordt de ICPC-code “A49.01” aangemaakt. In de episodetitel wordt geregistreerd “niet kwetsbare oudere + score screeningsinstrument” of “vitale oudere + score screeningsinstrument”.

Voorbeeld

Meneer Jansen waarbij de Trazag startlijst is afgenomen en een score is verkregen van 2, wordt het volgende geregistreerd: “A49.01: niet kwetsbare oudere, Trazag 2.

Registratie kwetsbare ouderen

Als de oudere in beeld is en kwetsbaar is, dan wordt de ICPC-code “A05” aangemaakt. In de episodetitel wordt geregistreerd “kwetsbare oudere”.

  • Indien na de probleemanalyse blijkt dat de oudere kwetsbaar complex is, dan wordt de episodetitel van A05 gewijzigd in “complex kwetsbare oudere”.
  • Indien na de probleemanalyse blijkt dat de oudere kwetsbaar niet complex is, dan wordt de episodetitel van A05 gewijzigd in “niet complex kwetsbare oudere”.

Registratie in HIS

We raden je aan om te registeren wanneer je een kernteamoverleg hebt gehad en welke patiënten er in dit overleg zijn besproken. Zo houd je het overzicht. Dit kan in het HIS, maar kan ook in een apart Excelbestand bijgehouden worden. Indien je ervoor kiest om een apart Excel bestand te gebruiken, dan raden we je aan om dit bestand op een beveiligde locatie op te slaan, gezien het feit dat het patiëntgegevens betreft.

Overige registratie in het HIS

  • Het individueel zorgplan van de patiënt kan als bijlage (PDF) ingescand worden en in de correspondentie opgeslagen.
  • De casemanager van de patiënt kan geregistreerd worden in de memo, zodat duidelijk is wie de zorg van deze patiënt coördineert.
  • Het noteren van contactgegevens van mantelzorgers en thuiszorgorganisaties rondom de patiënt kan eveneens in de memo.

Overige ICPC-codes voor ouderenzorg

Episodenaam bij ICPCICPCEpisodenaam noteren in het HIS
Kwetsbare oudereA05 
Bezorgdheid over (bij)werking geneesmiddelen  A13Medicatiebeoordeling (ook <5 middelen)  
Verzoek of gesprek euthanasieA20Gesprek over behandelwensen en levenseinde
Polyfarmacie/Medicatiebeoordeling  A49.02Polyfarmacie (met apotheek)
PresbyacusisH84Presbyacusis
FractuurpreventieL49.01Valpreventie
Geheugen-, concentratie- en Oriëntatieproblemen  P70Alzheimer Seniele Dementie / Alzheimer
Delier  P71.04Delier
Depressie  P76Depressie
Voedingsproblemen volwassenen  T05Voedingsproblemen
Urine incontinentie  U04Urine incontinentie
Eenzaamheid  Z04.3Eenzaamheid
Probleem met ziekte van partner  Z14Overbelaste mantelzorg

VIPLive

VIPLive is een communicatiemiddel gekoppeld aan je HIS. Dit betekent dat je direct vanuit je HIS andere zorgverleners kunt consulteren en berichten kunt uitwisselen met en over je patiënt. Dit kun je ook doen via de computer of via de handige app van VIPLive op je telefoon op tablet. Deze berichten kun je ook weer inladen in je HIS. Zo voorkom je dubbele registratie en dubbel werk!

Daarnaast is het mogelijk om eenvoudig en veilig te beeldbellen met je patiënt, zorgverleners of met iedereen tegelijkertijd (tot 4 deelnemers mogelijk).

Ook hebben patiënten toegang tot hun ingevulde vragenlijsten en opgestuurde meetwaarden in VIPLive. Het is ook mogelijk om vragenlijsten te versturen naar de patiënt ter voorbereiding van een bezoek aan de praktijk.

Elke huisarts die aangesloten is bij HZW heeft nu al toegang tot VIPLive, dus hoe meer zorgmedewerkers aangesloten zijn, hoe makkelijker we elkaar kunnen vinden!

Zie ook

Meer informatie over ouderenzorg?

Mieke Bakker

Coördinator ouderenzorg 075-20 10 221 m.bakker@hzwhuisartsenzorg.nl

Meer informatie over VIPLive?

Mitchel de Jong

Coördinator Digitalisering 06-57729481 m.dejong@hzwhuisartsenzorg.nl