Welke ICPC codes moet ik gebruiken voor ouderenzorg in mijn HIS?

Het doel is een inzichtelijke en uniforme registratie van de (kwetsbare) ouderen in de huisartsenpraktijk.

Het belang van goede registratie:

  • Betere mogelijkheid om kwetsbaarheid van ouderen te signaleren en te volgen
  • Kwaliteit van zorg waarborgen
  • Continuïteit van zorg waarborgen

Registratie in HIS

De HZW adviseert huisartsenpraktijken om de ouderenzorg te registreren in het HIS. Dit kan door middel van ICPC-codes en episodetitels. In de probleemlijst van het HIS moet in één oogopslag duidelijk zijn welke oudere kwetsbaar is.

De belangrijkste registratiecode is de A05, de kwetsbare oudere. Deze registratie is belangrijk om een volledig beeld te krijgen. VIPLive kan je (na goede registratie) een overzicht geven van je kwetsbare ouderen in de vorm van een rapport.

Het individueel zorgplan van de patiënt kan worden ingescand als bijlage (PDF) en vervolgens in de correspondentie worden opgeslagen. In de ‘’P regel’’ van je SOEP kunnen acties worden geregistreerd die voortkomen uit het individueel zorgplan.

De casemanager van de patiënt en het noteren van contactgegevens (van bijvoorbeeld mantelzorgers en thuiszorgorganisaties) kan geregistreerd worden in de memo, zodat duidelijk is wie de zorg van deze patiënt coördineert.

Registratie kwetsbare ouderen

Als de oudere in beeld is en kwetsbaar is bevonden wordt de ICPC-code “A05” aangemaakt. In de episodetitel wordt dan geregistreerd “kwetsbare oudere”.

Indien na de probleemanalyse blijkt dat de oudere kwetsbaar complex is, dan wordt de episodetitel van A05 gewijzigd in “complex kwetsbare oudere”.

Indien na de probleemanalyse blijkt dat de oudere kwetsbaar niet complex is, dan wordt de episodetitel van A05 gewijzigd in “niet complex kwetsbare oudere”.

Registratie niet kwetsbare ouderen

Als de oudere in beeld is gebracht en niet kwetsbaar is wordt de ICPC-code “A49.01” aangemaakt. In de episodetitel wordt geregistreerd “niet kwetsbare oudere + score screeningsinstrument” of “vitale oudere + score screeningsinstrument”.

Voorbeeld

Bij meneer Jansen is de Trazag startlijst afgenomen. Meneer heeft een score van 2. Het volgende  wordt geregistreerd: “A49.01: niet kwetsbare oudere, Trazag 2.

VIPLive

VIPLive is een communicatiemiddel gekoppeld aan je HIS. Dit betekent dat je direct vanuit je HIS andere zorgverleners kunt consulteren. Deze berichten kun je ook weer inladen in je HIS en zo voorkom je dubbele registratie en dubbel werk!

Daarnaast is het mogelijk om eenvoudig en veilig te beeldbellen met je patiënt, zorgverleners of met iedereen tegelijkertijd (tot 4 deelnemers mogelijk).

Patiënten hebben toegang tot hun ingevulde vragenlijsten en opgestuurde meetwaarden in VIPLive. Het is ook mogelijk om vragenlijsten te versturen naar de patiënt ter voorbereiding van een bezoek aan de praktijk.

Elke huisarts die aangesloten is bij HZW heeft al toegang tot VIPLive. Hoe meer zorgmedewerkers aangesloten zijn, hoe makkelijker we elkaar kunnen vinden!

Zie ook

Meer informatie over ouderenzorg?

Immie Boomgaardt

Coördinator ouderenzorg a.i. 075-20 10 221 i.boomgaardt@hzwhuisartsenzorg.nl

Meer informatie over VIPLive?

Astrid Krikke

Coördinator Digitale Zorg 06-57729481 viplivehuisarts@hzwhuisartsenzorg.nl