Welke ICPC codes moet ik gebruiken voor ouderenzorg in mijn HIS?

Het doel is inzichtelijke en uniforme registratie van de (kwetsbare) ouderen in de huisartsenpraktijk.

Het belang van goede registratie:

  • Betere mogelijkheid om kwetsbaarheid van ouderen te signaleren en te volgen;
  • Kwaliteit van zorg: bij complex kwetsbare ouderen dragen een probleeminventarisatie en het individueel zorgplan bij aan goede kwaliteit van de zorg.
  • Continuïteit van zorg: het is van belang dat duidelijk is wie de contactpersoon en/of casemanager is en welke hulpverleners er betrokken zijn (en welke zorg zij geven).

De HZW adviseert huisartsenpraktijken om de basis rondom ouderenzorg te registreren in het HIS. Dit kan door middel van ICPC-codes en episodetitels. Belangrijk is dat in de probleemlijst van het HIS in één oogopslag duidelijk moet zijn welke oudere kwetsbaar is. Onderstaand stappenplan kan hierbij helpen.

Registratie in HIS

We raden je aan om te registreren wanneer je een kernteamoverleg hebt gehad en welke patiënten er in dit overleg zijn besproken. Dit kan je doen in het HIS en zo houd je het overzicht. De belangrijkste registratiecode is de A05, de kwetsbare oudere. Deze registratie is belangrijk om een volledig beeld te krijgen. VIPLive kan je (na goede registratie) een overzicht geven van je kwetsbare ouderen in de vorm van een rapport. Voor meer informatie over de overige ICPC-codes in de ouderenzorg kun je het onderstaande document downloaden (zie pagina 24-30).

Overige registratie in het HIS

Het individueel zorgplan van de patiënt kan worden ingescand als bijlage (PDF) en vervolgens in de correspondentie worden opgeslagen.

De casemanager van de patiënt en het noteren van contactgegevens (van bijvoorbeeld mantelzorgers en thuiszorgorganisaties) kan geregistreerd worden in de memo, zodat duidelijk is wie de zorg van deze patiënt coördineert.

Registratie kwetsbare ouderen

Als de oudere in beeld is en kwetsbaar is bevonden, dan wordt de ICPC-code “A05” aangemaakt. In de episodetitel wordt dan geregistreerd “kwetsbare oudere”.

Indien na de probleemanalyse blijkt dat de oudere kwetsbaar complex is, dan wordt de episodetitel van A05 gewijzigd in “complex kwetsbare oudere”.

Indien na de probleemanalyse blijkt dat de oudere kwetsbaar niet complex is, dan wordt de episodetitel van A05 gewijzigd in “niet complex kwetsbare oudere”.

Registratie niet kwetsbare ouderen

Als de oudere in beeld is gebracht en niet kwetsbaar is, dan wordt de ICPC-code “A49.01” aangemaakt. In de episodetitel wordt geregistreerd “niet kwetsbare oudere + score screeningsinstrument” of “vitale oudere + score screeningsinstrument”.

Voorbeeld

Bij meneer Jansen is de Trazag startlijst afgenomen. Meneer heeft een score van 2. Het volgende  wordt geregistreerd: “A49.01: niet kwetsbare oudere, Trazag 2.

VIPLive

VIPLive is een communicatiemiddel gekoppeld aan je HIS. Dit betekent dat je direct vanuit je HIS andere zorgverleners kunt consulteren en berichten kunt uitwisselen met en over je patiënt. Dit kun je ook doen via de computer of via de handige app van VIPLive. Deze berichten kun je ook weer inladen in je HIS. Zo voorkom je dubbele registratie en dubbel werk!

Daarnaast is het mogelijk om eenvoudig en veilig te beeldbellen met je patiënt, zorgverleners of met iedereen tegelijkertijd (tot 4 deelnemers mogelijk).

Ook hebben patiënten toegang tot hun ingevulde vragenlijsten en opgestuurde meetwaarden in VIPLive. Het is ook mogelijk om vragenlijsten te versturen naar de patiënt ter voorbereiding van een bezoek aan de praktijk.

Elke huisarts die aangesloten is bij HZW heeft nu al toegang tot VIPLive, dus hoe meer zorgmedewerkers aangesloten zijn, hoe makkelijker we elkaar kunnen vinden!

Zie ook

Meer informatie over ouderenzorg?

Immie Boomgaardt

Coördinator ouderenzorg a.i. 075-20 10 221 i.boomgaardt@hzwhuisartsenzorg.nl

Meer informatie over VIPLive?

Mitchel de Jong

Coördinator Digitalisering 06-57729481 m.dejong@hzwhuisartsenzorg.nl