Regieartsenoverleg met signalerende functie

4 minuten

Huisarts Hanneke Verlinden doet met regelmaat een regiedienst op de Huisartsenpost in Zaandam.

“Een regiedienst is anders werken dan de consult/visitedienst. Andere verantwoordelijkheden; organiseren, sturen en begeleiden van een wisselend team.

Ook heb je als regiearts contact met de verschillende ketenpartners zoals de ambulance, apotheek en crisisdienst.”

Waarom een speciaal overleg?

“Per dienst is er maar één regiearts per locatie. We doen allemaal hetzelfde, maar zien elkaar ‘nooit’. Het is fijn om ervaringen en tips met elkaar uit te wisselen. Hoe los jij zo iets op? Zorg je voor een fijne werksfeer als het druk is?  

We hebben ook een belangrijke signalerende functie.

In de groep zitten praktijkhouders en waarnemers. Het voordeel van praktijkhouder zijn, is dat ik ook de andere kant van het proces zie. Niet alleen met een dienst op de post, maar ook als praktijkhouder die een waarneembericht ontvangt.

De actiepunten uit het overleg worden vervolgens opgepakt door HZW en de commissies. Onze rol is het signaleren en waar mogelijk komen tot een gezamenlijke werkafspraak als het de rol van de regiearts betreft.”

Wat wordt er besproken in het regieartsenoverleg?

“Het overleg heeft een tijdje minder vaak plaats gevonden. In 2023 is het weer opgepakt. Gemiddeld nemen er 10 – 12 deelnemers mee aan dit digitale overleg. Er is een agenda, maar er is voldoende ruimte voor inbreng van de deelnemers.

Een van de terugkerende onderwerpen is het gebruik van Topicus HAP SpoedEPD.  

Praktijkhouders ontvangen een waarneembericht met informatie over het contact tussen HAP en patiënt, Vervelend als er staat: ‘zie hierboven’, want er staat niks relevants boven. De huisarts die dit invult gaat ervan uit dat de S-regel van de triagist ook wordt meegenomen in het waarneembericht. Dat klopt niet! Je moet het handmatig kopiëren en in de S-regel van de huisarts plakken.

“Wist je dat de S-regel DA niet meekomt in het waarneembericht?”

De triagevragen komen ook niet mee in een waarneembericht, wat soms onhandig is. HZW gaat kijken naar een technische oplossing waardoor dit wel zichtbaar kan zijn.

Daarnaast hebben we het ook over het team. De triagisten werken nu vanuit één telefonische wachtrij. Er is geen onderscheid meer tussen de locaties. Toen dit werd ingevoerd was dit best een dingetje. Als regiearts voelt het alsof je stuk controle kwijt bent over de eigen agenda.In de praktijk blijkt het toch redelijk goed te gaan. De naam van de triagist staat bij de afspraak, dus er kan altijd contact opgenomen worden met de regiearts op de andere locatie. Het is goed om hier over te blijven praten.”

Vragen over het regieartsenoverleg?


Stèphanie Voorsluijs

Manager Spoedzorg 075-2010221 s.voorsluijs@hzwhuisartsenzorg.nl