PZP gesprekken in de praktijk

4 minuten

Saskia Smit is praktijkverpleegkundige bij Huisartsenpraktijk Nieuwendam. Een aantal maanden geleden heeft Saskia de PZP training gevolgd. “Ik zie en begeleid de 75-plussers en de terminale patiënten. Dit doe ik in nauwe samenwerking met de huisarts en de POH’s. We zijn een hecht team.”

“De dood is niet erg. Het is het gemis waar men vaak bang voor is.”

PZP gesprek de eerste indrukken

Saskia vertelt met veel enthousiasme over de PZP gesprekken die zij al heeft gevoerd.  “Proactieve Zorgplanning, PZP gesprekken hebben veel waarde. De formulieren helpen met het gestructureerd voeren van een laagdrempelig gesprek. De regie blijft bij de mensen zelf! Patiënten vinden het fijn om dit gesprek te voeren. Het schept duidelijkheid en daarnaast weet de huisarts én de Huisartsenpost wat de wensen zijn over de zorg.

Belangrijk om in een vroeg stadium al na te denken over de ‘wat als…’. Beter nu rustig, dan ad hoc en gehaast.”

Resultaten van de PZP gesprekken

“Er komen veel verhalen los. Met het gesprek zet je mensen aan het denken. ‘Wat wil ik?’

Er zijn vier patiënten die naar aanleiding van het gesprek een euthanasieverklaring hebben aangevraagd. Het is goed dat ‘Dan wil ik het niet…’ nu kenbaar is.”

 “Mijn hart ligt bij palliatieve zorg. Ik vind dit heel mooi werk.”

Vervolg

“Het blijft natuurlijk niet bij één gesprek. Als ik de patiënt weer spreek, bekijken we samen of het behandelplan nog klopt. Moet er misschien iets gewijzigd worden? Het is een continu proces.”

“Hier gaat mijn vuurtje van branden.”

Interesse in Palliatieve zorg al jong aangewakkerd

“Overlijden kun je maar één keer doen. Tijdens mijn opleiding, maar ook privé, zag ik situaties van sterven waarbij de patiënt een nummertje was. Dat kan zó anders dacht ik. Nabestaanden zijn absoluut ook belangrijk in het proces. Ik vind begeleiden en voorlichting geven in mijn werk daarom ook zo fijn. De patiënt én nabestaanden erbij betrekken en samen de voor- en nadelen afwegen.  

“Leven toevoegen aan de dagen en niet andersom!”

Extra en laatste PZP scholing 2023

Het streven is dat alle huisartsen in onze regio de PZP scholing hebben gevolgd zodat kwalitatieve PZP gesprekken op een uniforme wijze gevoerd en geregistreerd worden. Om in aanmerking te komen voor de PZP vergoeding moet de huisarts de geaccrediteerde PZP scholing te hebben gevolgd.

Op woensdag 18 oktober verzorgen Rinske Lankhorst en Pieter Knibbe, kaderartsen palliatieve zorg, nog één allerlaatste PZP scholing voor huisartsen en POH’s.

Voor algemene vragen over PZP kun je contact opnemen met:

Cindy Groot

Projectcoördinator Zorgprogramma’s 06-26560742 c.groot@hzwhuisartsenzorg.nl