Huisartsenpraktijk Overwhere over palliatieve zorg

6 minuten

Huisarts Gabrielle Waldram (links) en POH Erna Moerman (rechts) van Huisartsenpraktijk Overwhere doen actief mee aan de PaTz groep Waterland.

In onderstaande interview vertellen zij waarom PaTz en palliatieve zorg op maat belangrijk is. 

“Het gaat niet alleen om pillen en een infuus. Er zijn meer dingen van belang.”

Patz groep Waterland

Huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg werken lokaal nauw samen in een PaTz groep. Casuïstiek bespreken en elkaar beter leren kennen.

Gabrielle: “Huisarts én kaderarts ouderengeneeskunde Liesbeth Vos heeft de PaTz groep Waterland opgericht. Er werd toen o.a. aan ons gevraagd om hier aan deel te nemen.”

“Het is fijn om zo netwerkpartners uit de regio beter te leren kennen,” vertelt Erna.

Gabrielle beaamt dit: “Met een gezicht erbij is het makkelijker om even te mailen of bellen, de lijntjes zijn veel korter. Per bijeenkomst worden er 1 of 2 casussen besproken. Uit de overleggen komen ook praktische verbeterslagen. Door aan te schuiven bij dit overleg weten we beter van elkaar wat een ieder nodig heeft om goede passende zorg te kunnen bieden, en waar nodig zorg gezamenlijk anders in te richten.”

Erna: “Uit een van onze eerste bijeenkomsten kwam naar voren dat de overdracht van een patiënt naar het hospice veel tijd kost voor de wijkverpleegkundige die werkzaam is bij het hospice en de huisarts. Er moesten vele formulieren getekend worden waaronder ook bijv. uitvoeringsverzoeken voor voorbehouden handelingen. Na gezamenlijk overleg is er een startpakket samengesteld door de verpleegkundigen die vanuit de hospices werken.

Het startpakket bestaat uit formulieren die meestal nodig zijn tijdens een opname, dit zijn o.a.  uitvoeringsverzoeken. Deze zijn nu al zoveel mogelijk ingevuld en hoeft alleen maar ondertekend te worden door de huisarts, dit werkt veel efficiënter.”

Gabrielle: “Veel handiger! Sneller en makkelijker werken. Het zou waardevol zijn als er meer huisartsen bij het PaTz overleg aanwezig zouden zijn. Het heeft echt een meerwaarde!”

Toegevoegde waarde POH bij palliatieve zorg

Erna: “Ik heb aanvullende opleiding POH Intensieve zorg gedaan. Om de beurt gaan de huisarts en ik op visite bij de terminale patiënt. Omdat ik POH-S ben ken ik vaak de patiënten al vanuit de chronische zorg.  In de palliatieve fase heeft de patiënt zorg nodig op lichamelijk-, sociaal-, psychisch gebied en zingeving.  Ook is het belangrijk om overbelasting van de mantelzorger te voorkomen.”

Wij kijken vanuit verschillende invalshoeken en vullen elkaar hierin mooi aan.

“Laatst hadden wij een terminale patiënt, met een heel klein netwerk, die op het laatste toch graag naar het hospice wilde. Maar de beide hospices in onze omgeving hadden geen plek. Toen heb ik contact gelegd met een hospice uit regio waar de familie woont. Daar kon onze patiënt diezelfde week nog opgenomen worden. De patiënt en zijn familie waren heel blij met deze oplossing. Het geeft mij veel energie als er een oplossing gevonden kan worden waar iedereen blij mee is.”

Gabrielle: “Fijn om samen om te trekken. Je kijkt ieder vanuit eigen vakgebied. Ook neemt het makkelijker over in bijvoorbeeld vakantieperiodes.”

PZP gesprek

Gabrielle: “Als je een ‘onbekende’ terminale patiënt behandelt tijdens een dienst is het fijn dat de wensen zijn vastgelegd in het PZP. Je kunt dit makkelijk terug lezen.”

Erna: “Met een PZP gesprek breng je de behandelwensen van patiënten in kaart. Je probeert daarmee proactief te werken. Een mooi voorbeeld uit onze praktijk is van een dementerende patiënt die thuis woonde met een hondje. Hij wilde graag thuis komen te sterven. Bij deze patiënt hebben wij een WLZ (wet langdurige zorg) indicatie laten stellen en laten omzetten in een PGB (persoonsgebonden budget).  Vanuit hier is een 24 uurszorg ingezet via een zorg au pair. Voor de patiënt en de familie was dit een mooie oplossing. Kinderen konden weer kinderen zijn. De zorg au pair deed een groot gedeelte van de zorg.”

“PZP helpt met goede passende zorg leveren.”

PZP training ‘Zingeving in de huisartsenpraktijk’

We organiseren samen met Questio-Centrum voor Levensvragen een PZP training ‘Zingeving in de huisartsenpraktijk’. Dit doen we om meer kennis op te doen en van elkaar te leren op het gebied van palliatieve zorg.

Voor algemene vragen over PZP kun je contact opnemen met:

Cindy Groot

Projectcoördinator Zorgprogramma’s 06-26560742 c.groot@hzwhuisartsenzorg.nl