Wat vind je ervan?

2 minuten

HZW wil graag continu verbeteren. Dit doen we onder anderen met de ervaringen en meningen van medewerkers, huisartsen en patiënten te vragen. Wat is het oordeel van patiënten over de zorg- en dienstverlening van de Huisartsenposten Zaandam en Purmerend? Hoe denken huisartsen, HAP-medewerkers (triagisten, medisch secretaresses en Kortelijnverpleegkundigen (KLV’s) en kantoormedewerkers over het werken bij en voor HZW? Wat gaat goed en wat kan beter?

Tevredenheidsonderzoek medewerkers

HZW heeft bijna 150 medewerkers in dienst. Zij werken op kantoor en op de Huisartsenposten in Zaandam en Purmerend. Alle medewerkers zijn onderdeel van onze organisatie en bepalen voor een groot deel de kwaliteit en het resultaat. Het is daarom belangrijk om te weten waar er verbeterpunten zijn in de tevredenheid van onze collega’s.

Er is een digitale enquête met 17 vragen uitgestuurd in december 2022. We verwachten de aanbevelingen en conclusies eind maart te kunnen delen.

Tevredenheidsonderzoek huisartsen

Deze enquête, met slechts 11 vragen, loopt tot zondag 29 januari 2023. We vragen huisartsen en waarnemers onder anderen naar hun ervaringen op de Huisartsenposten Zaanstreek Waterland. De aanbevelingen en conclusies verwachten we eind maart te delen.

Tevredenheidsonderzoek patiënten

Deze enquête loopt tot het eind van het jaar. Op deze manier kunnen we ook kijken of er verschil zit in de periode in het jaar.  

Patiënten die op de Huisartsenpost in Zaandam of Purmerend zijn geweest kunnen via twee manieren de enquête invullen:

  • Op de flyer de 4 vragen beantwoorden door een kruisje/vinkje te zetten en vervolgens deze in een afgesloten brievenbus te gooien.
  • De QR-code op de flyer scannen en de 4 vragen digitaal beantwoorden.  

De flyer wordt aan de patiënt meegegeven door de baliemedewerkster, KLV of consultarts. De aanbevelingen en conclusies verwachten we eind 2023 te delen.

Vragen over deze enquêtes?

Cindy Groot

Projectleider Zorgprogramma’s 06-26560742 c.groot@hzwhuisartsenzorg.nl