Wat kan een mantelzorgmakelaar betekenen voor een huisarts?

4 minuten

Désirée Lookman en Priscilla Miedema

Mantelzorgmakelaars kunnen ondersteuning bieden en als belangenbehartiger optreden in complexe zorgsituaties. Zij kunnen helpen de optimale zorg geregeld te krijgen en daarmee voorkomen dat de mantelzorger overbelast raakt. Handig dus om in te schakelen!

Désirée Lookman (links) en Priscilla Miedema (rechts), beiden actief als mantelzorgmakelaar in de regio Zaanstreek Waterland hebben voor een groep medewerkers van HZW een presentatie verzorgd over hun vak.

Casus waarbij een mantelzorgmakelaar is ingezet

Priscilla vertelt: “Een huisarts zoekt ondersteuning voor patiënte die op spreekuur kwam omdat ze de zorg voor haar man niet meer aankan en daardoor slecht slaapt. Haar partner heeft een Tia gekregen, waardoor er dagelijks zorg voor hem nodig is. Familie vindt hulp van buitenaf niet nodig, maar mevrouw kan de zorg niet meer aan.

De huisarts wil weten of de mantelzorgmakelaar iets kan betekenen. Mevrouw wil alleen huishoudelijk hulp, maar misschien kunnen er meer mogelijkheden besproken worden.

Acties die ik als zorgmakelaar heb gedaan in deze situatie:

  • Voor de familie heb ik een ergotherapeut ingeschakeld om te kijken of de woning nog voldoende geschikt is. Zijn er aanpassingen noodzakelijk? Met behulp van de aanpassingen kan meneer net iets beter zelfstandig functioneren.
  • Daarna heb ik een aanvraag gedaan voor huishoudelijke hulp en een aantal hulpmiddelen aangevraagd.
  • Ook is er een zorgorganisatie ingezet, die de zorg overneemt.
  • Tenslotte is meneer aangemeld bij een dagbesteding, om mevrouw meer ruimte en rust te geven.”

Taken die een mantelzorgmakelaar op kan pakken

  • Opstellen zorgplan/persoonlijk plan
  • Aanvragen en regelen van thuiszorg, persoonlijke verzorging en verpleging,  dagbesteding, huishoudelijke hulp, respijtzorg, hulpmiddelen, woningaanpassingen
  • Indicatie-aanvragen (o.a. Wlz, Wmo)
  • Aanvraag en inregelen PGB
  • Contactpersoon zijn voor zorgverzekeraars en instanties als CIZ, CAK, SVB, Zorgkantoren, gemeente en wijkverpleging

Er zijn verschillende mogelijkheden voor een vergoeding van de kosten voor een mantelzorgmakelaar. Bijvoorbeeld vanuit de aanvullende zorgverzekering, of uit het vrij besteedbaar/verantwoordingsvrije bedrag PGB. Er zijn steeds meer werkgevers die de kosten vergoeden voor hun werknemers. Ook kan er particulier betaald worden.

Voor een beroeps geregistreerde mantelzorgmakelaar check Registerplein of de Beroepsvereniging Mantelzorg Makelaars.

Meer doen met Wijkgericht werken?

Neem contact op met je wijkcoördinator. Zij helpen je graag.

Daniëlle Ofman

Wijkcoördinator Zaandam 06-45462262 d.ofman@hzwhuisartsenzorg.nl

Saskia Jonker

Wijkcoördinator Zaanstad Noord, Oostzaan en Wormer 06-23999817 s.jonker@hzwhuisartsenzorg.nl

Pien Huijgens

Wijkcoördinator Purmerend, Beemster & Landsmeer 06-83528816 p.huijgens@hzwhuisartsenzorg.nl

Candy Smit

Wijkcoördinator Waterland 06-57537137 c.smit@hzwhuisartsenzorg.nl