Terugkoppeling over de enquête ‘Ketenzorg in uw praktijk’

2 minuten

HZW denkt samen met de commissie chronische zorg na over de vormgeving van de overgang van ketenzorg naar chronische zorg. Onderdelen daarvan zijn integratie van de bestaande losse zorgketens, zorgzwaarte en persoonsgerichte zorg.

Om een beter beeld te krijgen van de huidige stand van zaken rondom ketenzorg hebben we vlak voor de zomervakantie de enquête ‘Ketenzorg in uw praktijk’ uitgestuurd. Met ruim 86 reacties, waaronder huisartsen en praktijkondersteuners, van 63 verschillende huisartsenpraktijken, zijn wij tevreden met het resultaat! Wij gaan aan de slag met jullie antwoorden en zullen deze gebruiken om richting te geven aan een integraal chronisch zorgprogramma.

Wij willen iedereen die de enquête heeft ingevuld hartelijk bedanken. Monique Petra van Huisartsenpraktijk Koster gefeliciteerd met het winnen van de prijs die wij verloot hebben onder de respondenten.

“Als je dingen wil veranderen dan moet je niet alleen maar mopperen of commentaar leveren. Je moet dan ook zelf wat doen, zoals bijvoorbeeld de vragenlijst invullen.”

Monique Petra

Meer informatie?

Heb je een vraag over ketenzorg? Vind je het leuk om mee te denken over de integratie van de ketenzorgpaden?