Succesvol Doktersdiner

2 minuten

Op donderdag 24 november 2022 heeft het Doktersdiner plaats gevonden met onder andere cardiologie, chirurgie en KNO.

Het diner was opgezet in een carrouselvorm. De aanwezig waren in kleine groepjes verdeelt en per gang was steeds een andere vakgroep de tafelgenoot. Er is gesproken over nieuwe ontwikkelingen, ervaringen en er was ruimte om vragen te stellen. Deze avond zijn vervolgens de volgende onderwerpen ter tafel gekomen.

Wensen

De belangrijkste wensen die genoemd zijn tijdens het Doktersdiner en waar we mee aan de slag gaan zijn in het Transmuraal  overleg :

  • Digitale deelname MDO’s mogelijk maken
  • Herziening CVRM-keten
  • Faciliteren van de mogelijkheid voor korte vragen van huisarts aan specialist via Zorgdomein (zie ook Meekijkconsult/DAC)  
  • Zorgpad in Zorgdomein inrichten: bloedverlies per anum (samenwerking MDL en chirurgie)