Scholingsplannen 2023

2 minuten

Jolien Verschragen is nu bijna een half jaar werkzaam als scholingscoördinator. Ambitieus en continu professionaliseren past bij haar.

“In 2023 zal de focus liggen op het vergroten van het scholingsaanbod en het verbreden van de doelgroepen die scholingen volgen.

Dit houdt in dat buiten de ketens en huidige zorgpaden wordt gekeken naar hoe we alle zorgdisciplines binnen de huisartsenzorg kunnen ondersteunen met meer scholing en een breder pallet aan onderwerpen.

De afgelopen jaren is de behoefte aan online scholingen en webinars toegenomen. Volgend jaar zal er ook scholing op afstand naast fysieke bijeenkomsten zijn.”

“Ik ben een groot voorstander van een leven lang leren.”

“Dit najaar zijn de eerste stappen genomen om zelf scholingen te accrediteren. Dit wordt in 2023 langzaam uitgebreid zodat we meer scholing zelf kunnen gaan vormgeven met onze eigen huisartsen, kaderartsen en specialisten uit de regio Zaanstreek Waterland. Hierdoor worden we minder afhankelijk van externe scholingspartijen én hebben we meer grip op de inhoud en de kwaliteit.

Ook is door HZW de ambitie uitgesproken om in de toekomst als HDS (huisartsdienstenstructuren) zelf triagisten op te leiden en voor te dragen ter diplomering. Deze ambitie komt voort uit de wens om ook op het gebied van triage en spoedzorg meer grip te krijgen op kwaliteit en inhoud van de opleidingen. De periode 2023 – 2025 gaat daarom gebruikt worden om te onderzoeken hoe dit accreditatieproces verloopt en te inventariseren wat hiervoor nodig is.”