Roald Langereis over zijn werk als SO

6 minuten

Roald Langereis

In gesprek met Roald Langereis – Specialist Ouderengeneeskunde bij De Zorgcirkel.

Het is ontzettend variërend werk.

Dit interview is geschreven door De Zorgcirkel.

Kun je iets vertellen over jouw rol als Specialist Ouderengeneeskunde bij De Zorgcirkel?

“Ik ben in 2003 begonnen als verpleeghuisarts bij De Zorgcirkel. Zo werd het toentertijd genoemd, nu is dat Specialist Ouderengeneeskunde (SO) geworden. Ik heb op veel plekken in de regio Purmerend gewerkt, op verblijfsafdelingen voor zowel somatiek als PG en revalidatie.

In het werk ligt het accent vooral op het screenen van mensen met verwardheid, probleemgedrag en onbegrepen gedrag. Het doel is met name om de onrust weg te nemen en een diagnose te kunnen stellen. Daar volgt dan een zorg- en/of plaatsingsadvies uit. Het werk heeft een mooie combinatie van behandelen, diagnose stellen en duidelijkheid geven.

Eerstelijns consultatie is een andere belangrijke rol van de SO. Huisartsen kunnen de SO om een consult vragen. Als SO ben je tegenwoordig heel breed georiënteerd, wat een meerwaarde kan zijn voor de huisarts. We weten meer van kwetsbare ouderen en we komen ook achter de voordeur bij mensen thuis in de wijk. Deze kennis komt heel goed te pas bij een eerstelijns consult.

Vanuit het consult kan het voorkomen dat je als SO tijdelijk medebehandelaar bent. De huisarts blijft eindverantwoordelijkheid en de SO denkt, adviseert en behandeld dan mee. Juist doordat we als SO ook bij de mensen thuis komen, kunnen we een mooie brug slaan. In de thuissituatie zie je zoveel meer dan de oorspronkelijke hulpvraag. Je kunt écht iets betekenen voor de cliënt. Het doel is altijd om mensen zo lang mogelijk op verantwoorde wijze zelfstandig te laten wonen.”

Wat vind je leuk aan je werk en waar ben je trots op?

“Het is ontzettend variërend werk. En we doen het samen, met een team van collega’s waaronder ook artsen in opleiding tot SO. Zij doen dan het voorwerk en wij als SO kijken en coachen mee. Het is heel leuk om het consulteren naast het werk in het verpleeghuis te kunnen doen. Je kunt echt waardevolle adviezen geven. En als de rol van de SO leidt tot verbetering van zorg voor de cliënt, dan is dat heel bevredigend. Daar doe je het voor.

Ik ben er trots op dat binnen De Zorgcirkel voor de regio Purmerend, het FACT VVT-team is opgericht. Dit is een multidisciplinair team bestaande uit de SO, casemanagers, wijkverpleegkundigen en psychologen. Het team wordt ingezet om acute problemen op te lossen. Het is eigenlijk een variant op het eerstelijns consult maar dan met een spoedeisend karakter. De problemen zijn vaak ingrijpender en vragen meer om een oplossing op korte termijn. In dat soort situaties, zijn we als SO ook mede behandelaren. We kunnen dan zelf direct handelen in de thuissituatie. Ook hier wordt gekeken tot in welke mate iemand op verantwoorde wijze zelfstandig thuis kan blijven wonen. Om daarbij te helpen en te ondersteunen is heel mooi.”

Heb je een mooi voorbeeld uit de praktijk? Zo’n verhaal of casus wat je altijd bij blijft?

“Dat is een lastige, want er komen zoveel voorbeelden voorbij. Ieder met een eigen verhaal.
Maar we hebben vanuit het FACT-team een man kunnen helpen met een zware verslaving en die zichzelf ernstig verwaarloosd had. Hij hield alle zorg af.

Vanuit het FACT-team was het al snel duidelijk dat een snelle opname noodzakelijk was. Door met elkaar te schakelen hebben wij hem hiervan kunnen overtuigen. In het verpleeghuis is deze man opgeknapt en heeft daar nog lange tijd met veel meer kwaliteit van leven kunnen wonen.

Vaak komen we mensen tegen die zorgmijdend zijn. In veel gevallen zijn het mensen met beginnende cognitieve stoornissen die de grip verliezen en zorg als bedreigend zien. Als het lukt om vertrouwen op te bouwen en dan langzamerhand toch door zorg of ondersteuning hen te kunnen helpen, dat zijn eigenlijk allemaal mooie voorbeelden.”

Er wordt veel aandacht geschonken om de communicatie te versterken tussen de verpleeghuizen en huisartsen. Welke rol heb jij hierin als SO? En wat kan een SO voor een huisarts betekenen?

“Als SO heb je vooral een ondersteunende rol naar huisartsen op het gebied van complexe ouderenzorg. We staan naast de huisarts met het voordeel dat we bij mensen thuis komen. Het uitgangspunt is om gezamenlijk vraagstukken op te lossen.
Ik zie samenwerking met huisartsen echt als iets noodzakelijks. Soms zitten daar spanningsvelden in, maar het in gesprek blijven met elkaar en elkaar vinden om goede zorg te bieden, staat voorop. Samenspraak is zo belangrijk.”

Wat gaat er goed en wat zou beter kunnen in de samenwerking tussen SO en huisarts?

“Wat beter zou kunnen is de zichtbaarheid van de SO. Dat huisartsen ons goed en snel weten te vinden en ons tijdig inschakelen. We denken graag mee, ondanks de hectiek die het werk als SO soms met zich meebrengt.

Wat goed gaat is dat het een prettige en laagdrempelige samenwerking is. En er zijn allerlei vormen van samenwerking in ontwikkeling. Zo kijken we naar mogelijkheden dat huisartsen aansluiten in een MDO. Dat het nog niet helemaal knip en klaar uitgekristalliseerd is, geeft alleen maar kansen. Altijd met het doel in oog houden, namelijk kwaliteit van leven en zelfstandigheid van cliënten verbeteren.”

Hoe kunnen huisartsen contact met je opnemen?

“Dat kan via 088-559 4494 (doktersassistenten) of 088-559 9100 (afsprakenbureau).”

Meer weten over Ouderenzorg?

Immie Boomgaardt

Coördinator ouderenzorg a.i. 075-20 10 221 i.boomgaardt@hzwhuisartsenzorg.nl