Regionaal leefstijlnetwerk regio Zaanstreek Waterland

4 minuten

Een deel van de groep met elkaar in overleg.

Leefstijlcoaches in regio Zaanstreek Waterland zijn op 3 juli voor de 3e keer bij elkaar gekomen.

Doel van de bijeenkomsten: komen tot een regionaal leefstijlnetwerk. Hierbij krijgen ze ondersteuning van ZONH en HZW.

De eerste stappen zijn gezet

Tijdens de eerste bijeenkomsten hebben 15 leefstijlcoaches met elkaar werkervaringen en kennis gedeeld. De groep heeft met elkaar de wens uitgesproken om een netwerk te gaan vormen. Op die manier kan de de rol en het beroep van een leefstijlcoach, de GLI-programma’s en preventie beter gepositioneerd worden in de regio.

Onbekendheid en misvattingen over de GLI

Frank Carlebur, adviseur bij ZONH: “Er is nog veel te behalen aan het verhogen van de bekendheid van de drie GLI-programma’s bij zowel verwijzers in de 1e en 2e lijn, preventie zorg/het sociaal domein en de burgers/inwoners”.

“Lang niet altijd weet de inwoner van het bestaan van de GLI en wat het precies inhoudt,” vertelt een leefstijlcoach.

“Een veel voorkomende misvatting is dat actief en gratis sporten onderdeel is de GLI. Dat is dus niet het geval. Wel wordt een buurtsportcoach gevraagd de deelnemersgroep voorlichting te geven over de sport en beweegactiviteiten in de gemeente en wijken”.

Start regionaal leefstijlnetwerk

Op 3 juli 2023 heeft het netwerk enthousiast gewerkt aan het opstellen van de missie, visie en kernwaarden van het netwerk onder begeleiding van Babita Pottjegort, adviseur bij ZONH.

Babita: “Het is inspirerend om te zien met hoeveel passie en enthousiasme de leefstijlcoaches aan de slag willen om de regio vitaler en gezonder te maken. Het mooie is dat daarin de leefstijlcoaches een gemeenschappelijke visie hebben.”

Floor Groot, Coördinator Wijkgericht werken bij HZW: “Aan intrinsieke motivatie ontbreekt het niet bij deze professionals. Erg mooi om te zien dat iedereen zich wil inzetten met als hoofddoel de patiënt te ondersteunen bij de weg naar een gezonde leefstijl. Dat is niet gemakkelijk want je kunt allerlei tegenslagen hebben in je leven. De ondersteuning en het vangnet van de groep deelnemers en de leefstijlcoach zijn dan van belang”.

Meer informatie

Ben je ook een leefstijlcoach en wil je aansluiten bij dit initiatief? Neem dan contact op met Frank Carlebur, adviseur bij ZONH: f.carlebur@zonh.nl