Huisartsenpraktijk De Plataan ontvangt leefstijlcoaches

4 minuten

Lisanne Stange (leefstijlcoach) en Vera Vonk (GLI groepscoördinator)

Afgelopen voorjaar bezocht leefstijlcoach Lisanne Stange in Zaanstad huisartsenpraktijk De Plataan om voorlichting te geven over de GLI.

“Het onderling afstemmen levert ook voor de patiënt voordeel op: een snelle verwijzing en warme overdracht.”


Wat was de aanleiding van het bezoek aan De Plataan?

“Wij merkten in de praktijk dat er met regelmaat deelnemers voor de GLI werden doorverwezen die een andere voorstelling hadden van het GLI-programma. Als leefstijlcoach ben je dan behoorlijk veel tijd kwijt aan het ‘managen van verwachtingen’ van de deelnemer, terwijl wij deze tijd liever besteden aan de persoonlijk begeleiding.

We zijn gestart met het bezoeken van de verwijzers huisarts en POH voor verbeteren van de informatie rondom de GLI. Om vanuit die informatiebron de deelnemers goed en volledig geïnformeerd te verwijzen naar het GLI-programma. Op deze manier investeren wij in het netwerk waardoor we uiteindelijk efficiënter werken en het levert ook veel meer werkplezier op!”

Welke vragen leefden er bij de huisartsenpraktijk over de GLI?

Lisanne: “Er waren met name vragen over de loop van de twee jaren. Bijvoorbeeld: ‘Hoeveel groepsbijeenkomsten?’, ‘Hoeveel persoonlijke begeleidingsuren krijgt de deelnemer?’ en ‘Hoe motiveren we deelnemers en proberen we uitval te voorkomen?’ Naast antwoord op deze vragen hebben we ook de ervaringen van onszelf én van de deelnemers gedeeld.”

Reactie van praktijk De Plataan: “Lisanne heeft ons de intake en routing uitgelegd. Doordat de intake en motivatie-screening zorgvuldig plaatsvindt is de uitval van deelnemers minder dan het gemiddelde.”

Zijn er misvattingen over de GLI?

“Een grote onduidelijkheid bij de praktijk was het feit dat er het daadwerkelijk sporten niet in het GLI-programma zit opgenomen. We onderzoeken met de deelnemers enkel wat voor hen de beste optie is om in beweging te komen.

Daarom wordt in het 1e jaar van de GLI een lokale buurtsportcoach gevraagd om tijdens een groepsbijeenkomst de deelnemers te vertellen over het sportaanbod-en activiteiten in de gemeente/wijk.”

“Sporten maakt geen onderdeel uit van het GLI-programma. Dit was een grote onduidelijkheid.”

Wat leverde het netwerkoverleg jullie op?

Lisanne: “Het elkaar leren kennen, een gezicht bij de naam van de verwijzer(s). Maar ook elkaars standpunt beter kunnen begrijpen en elkaar daardoor beter kunnen helpen om ieders werk gemakkelijker te maken. Het onderling afstemmen en verwijzen naar een passende GLI-aanbieder levert ook voor de deelnemer/patiënt voordeel op: een snelle verwijzing en warme overdracht.”

“Ik denk dat met name de groepsdynamiek het resultaat en succes bepaalt.”

Huisarts Robert Walpot: “De informatie werd enthousiast en compleet aan ons gegeven. Goed om te weten wat de GLI wel en niet inhoudt en wat de rol van de leefstijlcoach is. Het is ons duidelijker geworden dat de ondersteuning bij gedragsverandering en de groep deelnemers centraal staat. Met name het feit dat de groep gedurende de hele periode hetzelfde blijft is positief. Ik denk dat met name de groepsdynamiek het resultaat en succes bepaalt.”

Vragen over de GLI?

Ageeth Nolet

Praktijk Coördinator 075-2010221 a.nolet@hzwhuisartsenzorg.nl