Geneesmiddelen in 2023

3 minuten

Voor volgend jaar zijn er een tweetal maatregelen aangekondigd die tot vragen van patiënten en een hogere administratieve last in de huisartspraktijk en de apotheek zullen leiden.

Vitamine D

De minister heeft ook aangegeven dat volgend jaar geen enkele vorm van Vitamine D meer zal worden vergoed vanuit het basispakket. Dit geldt ook voor de combinaties van Vitamine D met Calcium.

Niet alle patiënten zullen bereid zijn of de mogelijkheid hebben hier zelf voor te betalen en het gebruik stoppen. De KNMP heeft aangegeven dat hierdoor waarschijnlijk meer botbreuken zullen optreden, maar de minister bleek voor dat argument niet gevoelig. De goedkoopste oplossing voor de patiënt is het dagelijks gaan slikken van Vitamine D.  Dit kan zowel bij de drogist als de apotheek worden gekocht. De apothekers zullen de vitamine D preparaten in 2023 aanbieden tegen een patiëntvriendelijk tarief.

Als de Vitamine D in de apotheek wordt geleverd blijft het gebruik inzichtelijk voor de huisarts en kunnen de apothekers medicatiebewaking blijven uitvoeren.

GDV tarief wijzigt

Patiënten die veel geneesmiddelen gebruiken krijgen hun medicatie vaak in een rol geleverd; de zogenaamde Baxterrol. Hiervoor mag de apotheek een tarief rekenen; het GDV tarief. Tot nu toe was dit tarief afhankelijk van het aantal geneesmiddelen in de rol, maar dit gaat volgend jaar wijzigen.

De apotheek moet dan een vast tarief in rekening brengen per rol, onafhankelijk van het aantal geneesmiddelen. Patiënten met weinig geneesmiddelen in de rol zullen hierdoor duurder uit zijn. Voor geneesmiddelen die niet vergoed worden in de basisverzekering mag de apotheek helemaal geen tarief meer rekenen, de patiënt hoeft dan alleen nog de materiaalkosten van het geneesmiddel te betalen.

Verlaging GVS limiet

De overheid heeft voor de meeste geneesmiddelen een prijslimiet vastgesteld; meer dan deze limiet mogen zorgverzekeraars niet vergoeden. Dit heeft er toe geleid dat de geneesmiddelen in ons land tot goedkoopste ter wereld behoren; het gemiddelde doosje merkloze geneesmiddelen in de openbare apotheek kost nu ongeveer € 1,45.

De minister had aankondigt deze limiet verder te willen verlagen, waardoor er voor veel geneesmiddelen volgend jaar zou moeten worden bijbetaald. Op 28 september j.l. heeft de minister besloten deze maatregel een jaar uit te stellen, na protesten van veel organisaties zoals de LHV en de KNMP.  

Vragen over medicatievergoedingen?

 Met vragen kun je terecht bij de apotheker.