Declareren in de huisartsenpraktijk van chronische (keten)zorg

3 minuten

De ketenzorgprogramma’s worden bekostigd via één vast tarief per keten. Van dit tarief wordt het grootste deel van de zorg voor ketenpatiënten bekostigd. Zorg binnen de huisartsenpraktijk mag voor deze patiënten, met uitzondering van de meeste M&I verrichtingen, niet los gedeclareerd worden. Patiënten met COPD én Diabetes of COPD én CVRM kunnen in beide ketens zitten. In dit geval kan de praktijk deze patiënten dan ook in beide ketens declareren. Patiënten met Diabetes én CVRM vallen binnen de Diabetes keten. Hierbij kan de CVRM keten niet gedeclareerd worden.

Welke zorg wordt vergoed vanuit de keten?

Hieronder is per keten weergegeven welke zorg binnen de huisartsenzorg in de keten valt, en dus niet gedeclareerd mag worden.

COPD ketenzorg

 • COPD zorg in de huisartsenpraktijk
 • Raadplegen (door huisarts) van de specialist (telefonisch of via email)
 • Één keer in de twee jaar spirometrie (niet diagnostisch)
 • Begeleiding bij het stoppen met roken
 • Gewone bloeddrukmeting

CVRM ketenzorg

 • CVRM zorg in de huisartsenpraktijk
 • Raadplegen (door huisarts) van de specialist (telefonisch of via email)
 • Begeleiding bij het stoppen met roken
 • Gewone bloeddrukmeting

Diabetes type 2 ketenzorg

 • Diabetes zorg in de huisartsenpraktijk
 • Raadplegen (door huisarts) van de specialist (telefonisch of via email)
 • Instellen op insuline
 • Voetzorg (in de praktijk)
 • Begeleiding bij het stoppen met roken
 • Gewone bloeddrukmeting

Pre-diabeten en astma patiënten

Pre-diabeten en astma patiënten vallen buiten de ketenzorg. In de rekentool van de POH-S (oude financiering) wordt op basis van het aantal pre-diabeten en patiënten met astma (die op basis van de in- en exclusiecriteria van het inkoopdocument van Zilveren Kruis in aanmerking komen voor begeleiding van de POH) een berekening gemaakt van het aantal FTE en daarmee de vergoeding. Deze vergoeding wordt betaald door Zilveren Kruis aan de huisartsenpraktijk. De POH-S mag consulten met deze patiënten dus ook niet los declareren.

Maakt de praktijk gebruik van de nieuwe POH-S financiering? Dan mag de POH alles wat buiten de ketenzorg gedaan wordt declareren.

Vragen?

Nienke Janssen

Projectcoördinator zorg 06-26508826 n.janssen@hzwhuisartsenzorg.nl