Aangepaste acute kaart Huisartsenpost Purmerend

2 minuten

De acute kaart wordt door triagisten gebruikt aan de balie en telefoon. Op deze kaart (eigenlijk 2 A4-tjes) staat per situatie uitgelegd in welke gevallen een patiënt beter geholpen kan worden op de SEH. Ook staat er op beschreven of er eerst overleg met de regiearts nodig is of dat er direct doorverwezen kan worden. De acute kaart van het Dijklander in Purmerend is nu meer gelijk aan de acute kaart van het ZMC in Zaandam. Daarnaast zijn er aanvullende afspraken over kinderen omdat het Dijklander in Purmerend niet ingericht is om zorg te kunnen leveren aan ABCDE instabiele kinderen. Ook als er een opname stop zou zijn geldt de acute kaart en is doorverwijzen mogelijk.

Als de doorverwijzing achteraf niet nodig bleek wordt dit nadien met elkaar besproken, zodat we er samen van kunnen leren.

Waarom gebruiken we een acute kaart?

We gebruiken de acute kaart om sneller de juiste zorg te kunnen verlenen. Op de Huisartsenpost verlenen we acute huisartsenzorg, maar niet alle spoedeisende zorg. Sommige patiënten kunnen daarom direct worden doorgestuurd, omdat hun ziekte/trauma andere zorg nodig heeft.

Wat is er aangepast?

Voor het Dijklander in Purmerend is nu chemisch oogletsel toegevoegd aan de acute kaart, o.a. vanwege een VIM. Recent zijn er ook aanpassingen doorgevoerd waar het brandverwondingen betreft.

De kaart voor Zaandam en Purmerend zijn qua ziektebeelden/trauma’s nu meer gelijk aan elkaar. Handig als je als triagist of huisarts op beide locaties werkt.

Waar vind ik de acute kaart?

Op de werkplekken op de twee Huisartsenposten vind je altijd de meest actuele versie van de acute kaart.

Vragen over acute huisartsenzorg?

Simone Swartsenburg

Manager Spoedzorg 075-2010221 s.swartsenburg@hzwhuisartsenzorg.nl

Stèphanie Voorsluijs

Manager Spoedzorg 075-2010221 s.voorsluijs@hzwhuisartsenzorg.nl