Bekostiging PZP gesprek

Goed nieuws! Het PZP gesprek gaat structureel vergoed worden.

HZW is vanaf januari 2023 gestart met de implementatie (praktische invulling en bekostiging) van de PZP gesprekken bij de huisartsenpraktijken in de regio Zaanstreek-Waterland.

De meeste huisartsen en POH’s in onze regio hebben de PZP scholing gevolgd en maken veelvuldig gebruik van de mogelijkheid om het PZP gesprek te registreren in VIPLive.

Tarieven 2024

Alle huisartsen zijn inmiddels geïnformeerd over de nieuwe tarieven (eerste gesprek/jaarlijks vervolggesprek) voor 2024.

Voorwaarden 2024

  1. Tijdens de gesprekken bespreekt u de wensen van uw patiënt in de laatste levensfase
  2. De huisarts (onder regie van) voert het behandelwensgesprek
  3. Het PZP gesprek registreert u in VIPLive
  4. De afspraken draagt u over aan de HAP (automatisch via VIPLive)
  5. Door registratie van het PZP gesprek in VIPLive volgt automatisch de vergoeding via HZW (per kwartaal)

Door het registreren in VIPLive hoeft de huisarts geen extra handeling te verrichten voor het uitbetalen van de vergoeding. Deze werkwijze (financiering via HZW) is een uitzondering voor onze regio.

Om verwarring te voorkomen is het verzoek om onderstaande opties in het koopcontract van Zilveren Kruis NIET aan te vinken:

  • Eerste behandelwensgesprek (prestatiecode 31244)
  • Vervolgbehandelwensgesprek (prestatiecode 31242)

Vergoeding PZP vervolggesprek

Het PZP vervolggesprek betreft de jaarlijkse vervolggesprekken. De huisarts kan elk moment een update/wijziging aanbrengen in een bestaande PZP registratie van een patiënt. 1x per jaar wordt het vervolggesprek per patiënt vergoed door Zilveren Kruis. Uitbetaling vindt plaats door HZW aan het eind van het jaar.

Als een vervolggesprek met een patiënt is gevoerd en er zijn geen wijzigingen dan dient de huisarts de bestaande PZP registratie in VIPLive te openen en opnieuw op te slaan.