Mag de POH ook een ACP/PZP formulier invullen?

Dit mag! De Praktijkondersteuner huisarts (POH)/verpleegkundige ouderenzorg mogen de behandelwensen vastleggen in het formulier. Echter mogen zij de behandelgrenzen niet invoeren in het formulier, dit doet de regiebehandelaar (huisarts). Wel mag de POH de behandelgrenzen inleiden tijdens het gesprek.

Vragen?

Cindy Groot

Projectcoördinator Zorgprogramma’s 06-26560742 c.groot@hzwhuisartsenzorg.nl

Astrid Krikke

Coördinator Digitale Zorg 06-57729481 viplivehuisarts@hzwhuisartsenzorg.nl