Wat is het doel van het Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen?

Zorg aan kwetsbare ouderen vereist een proactieve werkwijze, met als doel de kwetsbare oudere langer zelfredzaam te laten zijn in de thuissituatie met een betere kwaliteit van leven. Tevens vraagt de zorg aan kwetsbare ouderen om een goede organisatie van de zorg om te komen tot een samenhangend zorgaanbod met als beoogde resultaten:

  • De problematiek van de oudere is en blijft goed in beeld.
  • De zorg en behandeling is afgestemd op de vraag en behoefte van de oudere.
  • Spoed- en crisissituaties worden zoveel als mogelijk voorkomen.
  • De samenwerking tussen behandelaars en zorgverleners verloopt doelmatig en naar tevredenheid.

Zie ook

Meer weten?

Immie Boomgaardt

Coördinator ouderenzorg a.i. 075-20 10 221 i.boomgaardt@hzwhuisartsenzorg.nl