Wanneer kan ik een specialist ouderengeneeskunde (SO) inzetten en hoe werkt dit?

Waarom een specialist ouderengeneeskunde raadplegen?

Ouderen met complexe problematiek blijven langer thuis wonen. Regelmatig gaat het om kwetsbare ouderen met complexe problematiek in de thuissituatie of in het verzorgingshuis. Voor de huisarts bestaat de mogelijkheid om een specialist ouderen-geneeskunde te consulteren.

Hoe werkt de specialist ouderengeneeskunde?

De specialist ouderengeneeskunde werkt in overleg met de huisarts. Vaak volstaat een telefonisch advies of meedenken tijdens een multidisciplinair overleg (MDO).

In andere gevallen bezoekt de SO de patiënt en stuurt daarna een advies over zorg en behandeling aan de huisarts. Na consultatie is eventueel medebehandeling mogelijk. De SO komt langs op de praktijk of bij de patiënt thuis.

Welke gegevens zijn nodig?

De SO heeft de volgende gegevens nodig:

 • ANW gegevens patiënt
 • Duidelijke vraagstelling
 • Probleemschets
 • Medicatie
 • Relevante voorgeschiedenis
 • Recent Laboratoriumonderzoek
 • Overige relevante informatie

Je kunt bij de SO 24 uur per dag, 7 dagen per week, terecht bij vragen om diagnostiek, behandeladvies, omgangsadvies en prognostiek bij de volgende problemen en onderwerpen:

 • Probleemanalyse bij multimorbiditeit
 • Mobiliteitsproblemen en verminderde zelfredzaamheid
 • Dementie, geheugenproblemen (NB: in de Zaanstreek wordt hiervoor de geheugenpoli van Parnassia ingeschakeld)
 • Hallucinaties, wanen en verwardheid
 • Apathie, depressie en stemmingsstoornissen in het algemeen
 • Agitatie, achterdocht en afwerend gedrag
 • Late gevolgen van het CVA (waaronder de ‘onzichtbare’ gevolgen)
 • Chronische progressieve neurologische aandoeningen (MS, Parkinson)
 • Palliatieve terminale zorg
 • Vallen en valgevolgen
 • Advies over medisch beleid
 • Advies over medicatiebeleid
 • Vragen over medische beslissingen bij wilsonbekwaamheid en verminderde ziekte inzicht
 • Advies over zorg en opname
 • Advies over somatische of psychogeriatrische indicatie
 • Polyfarmacie

Er is voor consultatie geen CIZ-indicatie nodig.

Bereikbaarheid van de specialist ouderengeneeskunde

Tijdens kantoortijdenBuiten kantoortijden
Zorgcirkel: 088-5594494 of doktersasisstentepurmerend@zorgcirkel.comZorgcirkel: 085-7733474 toets 1
Evean: 088-3833399 of medischloketbz@evean.nlEvean: 088-3833399  
Parnassia: 088-3580390 Zaandam of 088-3580300 PurmerendParnassia: 088-3571999 crisisdienst

Verwijzingen

Verwijzingen gaan altijd via Zorgdomein: medisch specialistische zorg/specialisme Ouderengeneeskunde. Als consultatie met spoed telefonisch wordt aangevraagd, dient er evengoed een verwijzing via Zorgdomein te worden aangevraagd.

Handig

Consultatie SO kaart (maart 2024)

PDF bestand

Zie ook

Meer weten over ouderenzorg?

Immie Boomgaardt

Coördinator ouderenzorg a.i. 075-20 10 221 i.boomgaardt@hzwhuisartsenzorg.nl