Waarom gaan we vrij roosteren op de Huisartsenposten?

Om de ANW zorg toekomstbestendig te maken is het Actieplan ANW ontworpen. Onderdeel van dit Actieplan ANW is dat alle huisartsen gelijke rechten en plichten hebben ten aanzien van de ANW zorg. Een nieuwe manier van roosteren past hierbij. Vanuit HZW is er een denktank samengesteld waarin huisartsen uit de regio vertegenwoordig zijn. Deze denktank heeft invulling gegeven aan deze nieuwe manier van roosteren door te kiezen voor Vrij Roosteren met de WaarneemApp.

Wat is het doel van vrij roosteren?

Het doel is een evenwichtige verdeling van het rooster waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met individuele roosterwensen. Daarnaast zal vrij roosteren de saamhorigheid vergroten en ook de betrokkenheid van waarnemers toenemen.

Is vrij roosteren nieuw?

Nee, deze methode wordt al heel wat jaren toegepast in andere sectoren zoals de luchtvaart, defensie en de brandweer.

Wat zijn de voordelen van vrij roosteren?

  • Je kan als huisarts zelf aangeven wanneer je beschikbaar bent.
  • Er is meer ruimte voor persoonlijke voorkeuren.
  • Een betere verdeling van de verantwoordelijkheid ANW diensten.

Vragen?

Voor vragen over de WaarneemApp (technische vragen): info@waarneemapp.nl

Overige vragen: roosterzaken@hzwhuisartsenzorg.nl