Welke patiënten komen in aanmerking voor de CVRM ketenzorg?

Niet alle patiënten mogen deelnemen aan het CVRM ketenzorgprogramma. Hier vind je een lijst met ICPC-codes.

CVRM ketenzorg is gericht op het monitoren, diagnosticeren en behandelen van patiënten met een (risico op) chronische ziekte van hart en vaten.

Patiënten die mogen deelnemen aan het CVRM ketenzorgprogramma zijn/hebben:

 • Eerder vastgestelde hart- of vaatziekte (HVZ). Dit zijn de volgende ziektebeelden met bijbehorende ICPC-codes:
  • K74 (Angina Pectoris), K74.01(Instabiele AP) en K74.02 (Stabiele AP)
  • K75(Acuut myocardinfarct)
  • K76 (Ischemische hartziekte),K76.01(Coronairsclerose) en K76.02 (Myocardinfarct)
  • K89 (Retinalis trombose/TIA)
  • K90.02 (Intracerebrale bloeding) en K90.03 (Cerebraal Infarct)
  • K91 (Artherosclerose)
  • K92.01 (PAV/Claudicatio intermittens)
  • K99.01 (Aneurysma aortae)
 • Ernstige chronische nierschade:
  • eGFR < 30
  • eGFR 30-44 met ACR 3-30
  • eGFR 45-59 met ACR > 30
 • Matige chronische nierschade:
  • eGFR 30-44 met ACR < 3
  • eGFR 45-59 met ACR 3-30
  • eGFR ≥ 60 met ACR > 30
 • Een zeer hoog of hoog risico(rood of oranje) volgens de risicotabel* op HVZ met een van de volgende ziektebeelden met bijbehorende ICPC-codes:
  • K86 (hypertensie zonder orgaan schade)
  • K87 (hypertensie met orgaan schade)
  • T93 (Vetstofwisselingsstoornissen)
   Let op: Bij deze patiënten moet de Risicoscore (RH19) vastgelegd zijn.

Daarnaast is het een vereiste dat:

 • De patiënt ouder is dan 18 jaar. Lees hieronder verder bij ‘inclusiecriteria ouderen’ voor patiënten ouder dan70 jaar
 • De huisarts als hoofdbehandelaar

Patiënten die niet kunnen deelnemen aan het ketenprogramma zijn/hebben:

 • Diabetes type 2 (T90.02), deze vallen in de diabetesketen
 • Kwetsbare ouderen, lees hieronder verder bij ‘inclusiecriteria ouderen’
 • De specialist als hoofdbehandelaar
 • Patiënten die geen geprotocolleerde (keten)zorg ontvangen (bijvoorbeeld omdat zij geen ketenzorg willen ontvangen)

Inclusiecriteria ouderen

Bij personen zonder hart- en vaatziekten wordt het bewijs dat medicamenteuze behandeling effectief is minder overtuigend naarmate zij ouder en/of kwetsbaarder worden. Dit geldt vooral voor behandeling met statines. Voor ouderen mét hart- en vaatziekten is er wel voldoende bewijs voor effectiviteit van medicamenteuze behandeling, maar niet als kwetsbaarheid en bijwerkingen dit niet toelaten, of de levensverwachting onvoldoende is. Behandelbeslissingen zijn daarom afhankelijk van de individuele situatie van de patiënt; persoonsgerichte zorg.

Maak hierbij gebruik van het addendum (kwetsbare) ouderen van de NHG-standaard CVRM.

Handig

Patiëntinformatie over chronische zorg

PDF bestand

CVRM Risicoschattingsblad

PDF bestand

Meer weten?