Vacature Medisch beleidsadviseur inclusief Transmuraal Coördinatie Zaanstreek (8-16 uur per week)

Onze huidige medisch beleidsadviseur Janneke Koehoorn vertrekt i.v.m. uitbreiding werkzaamheden elders. Daarnaast heeft onze huidige Transmuraal Coördinator Derk Runhaar aangegeven zich bij HZW volledig te willen richten op zijn functie als Medisch Manager op de Huisartsen Spoedpost (naast zijn werkzaamheden als huisarts).  

Wat houdt de functie in? 

Je bent verantwoordelijk voor het signaleren, inventariseren en adviseren over medisch inhoudelijke ontwikkelingen in de huisartsenzorg zodanig dat de kwaliteit van de huisartsenzorg in de regio nu en in de toekomst geborgd blijft. 

Je draagt bij aan de verbinding tussen de 1e en 2e lijnszorg. Als huisartsen en specialisten elkaar kennen zijn de lijnen korter. Als je van elkaar weet waar je mee bezig bent, kun je krachten bundelen en de zorg beter op elkaar afstemmen.  

Je deelt je werkzaamheden zelfstandig in en als het voor de werkzaamheden nodig is, stem je dit met de Manager Zorg Inhoud & Organisatie af zodat de samenwerking met anderen, zowel intern als extern, optimaal kan verlopen.  

Dit doe je door: 

 • Het proactief onderhouden van het contact en de verbinding op medisch generalistische vlak van de eerstelijns- en tweedelijnszorg. 
 • Het opstellen van (verbeter)voorstellen voor het te voeren beleid en uit te voeren projecten. 
 • Het inventariseren van behoeftes aan ontwikkeling op medisch inhoudelijk gebied bij huisartsenpraktijken in de regio. 
 • Het volgen van landelijke en regionale ontwikkelingen op medisch inhoudelijk gebied en het beoordelen van de toepasbaarheid voor de huisartsenpraktijken in de regio. 
 • Het adviseren van directie en management gevraagd en ongevraagd over relevante ontwikkelingen in de huisartsenzorg passend bij de doelstellingen van de organisatie en de huisartsenpraktijken in de regio. 
 • Het adviseren en ondersteunen van het team Zorg Inhoud & Organisatie bij de uitwerking van adviezen naar nieuw beleid en projecten. 
 • Eerste aanspreekpunt te zijn voor collega’s voor operationele en/of tactische vraagstukken op gebied van medisch beleid. 
 • Het creëren van draagvlak voor de beleidskeuzes bij het Bestuur van HZW en het opstellen van daaruit voortvloeiende plannen en te behalen resultaten in overleg met Manager Zorg Inhoud & Organisatie. 
 • Het onderhouden van externe contacten met relevante organisaties en deskundigen.
 • Actief deelnemen aan in- en externe overleggen, werkgroepen. 

Wat vragen wij van je? 

 • Je bent (praktijkhoudend) huisarts in de Zaanstreek. 
 • Je bent betrokken en enthousiast en je wilt je samen met HZW inzetten voor de verbinding binnen de (huisartsen)zorg in de regio. 
 • Je kan goed samenwerken en neemt verantwoordelijkheid. 
 • Je denkt verder dan het eigen praktijkbelang. 

Wie zijn wij?

Voor de huisartsenpraktijken in de regio Zaanstreek en Waterland verlenen en organiseren wij de ketenzorg voor chronische aandoeningen en verzorgen wij (na)scholingen en bijeenkomsten, projecten en zorginnovaties voor huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners.

Daarnaast organiseren en faciliteren wij de Huisartsen Spoedpost in Zaandam en Purmerend. De Huisartsen Spoedpost is geopend in de nacht-, avond- en weekenduren voor dringende klachten die niet kunnen wachten totdat de eigen huisarts weer aanwezig is.

We werken nauw samen met aangesloten huisartsenpraktijken, apothekers, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuisorganisaties, gemeentes. Ons aandachtsgebied telt ongeveer 330.000 inwoners in de regio, 2 Huisartsen Spoedposten, 134 praktijkhoudende huisartsen en 95 huisartsenpraktijken.

Onze kernwaarden: samenwerken, optimisme en ontwikkeling

Wij hebben elkaar nodig om onze doelen te bereiken. Wij ontwikkelen onszelf en onze organisatie continue door scholing, training en ervaringen om onszelf, onze organisatie en de huisartsenzorg te versterken. En bovenal motiveren, inspireren en stimuleren we elkaar hierin.

Wat bieden wij? 

 • ZZP-overeenkomst of arbeidsovereenkomst; 
 • Veel ruimte voor initiatief en creativiteit; 
 • Werken met leuke en gedreven collega’s die hart hebben voor de zorg en voor elkaar; 
 • Werkdagen in overleg. 

Wil je solliciteren? 

Stuur je CV en motivatie naar ons.

Annet Butter-Duits

HR-adviseur 075-2010221 solliciteren@hzwhuisartsenzorg.nl

Meer informatie? 

Heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met ons op.

Immie Boomgaardt

Manager Zorg, Inhoud & Organisatie 075-2010221 i.boomgaardt@hzwhuisartsenzorg.nl

Wij hebben de zorgvuldige overweging gemaakt de werving en selectie zelf te doen. Eventuele voorstellen van wervings- en selectiebureaus worden derhalve niet in behandeling genomen. Verdere acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.