OPEN

Het landelijke programma OPEN ondersteunt huisartsen en huisartsenorganisaties om online inzage voor patiënten mogelijk te maken, via een portaal of persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).
HZW ondersteunt de huisartsen in Zaanstreek Waterland.

Het landelijke programma zorgt voor afstemming van de ICT-aanpassingen in de HIS-en en biedt huisartsen en praktijkmedewerkers scholingsmogelijkheden en informatiemateriaal om patiënten voor te lichten.

95% van de praktijken in onze regio is verbonden met het MedMij netwerk. Aansluiting met het MedMij-netwerk is een vereiste zodat patiënten hun dossier kunnen ophalen met hun persoonlijke gezondheidsomgeving.

Tijdslijnen

Het landelijke OPEN programma loopt van begin 2020 tot en met eind 2022.

Per 1 juli 2020 kunnen huisartsenpraktijken die een patiëntenportaal (UwZorgOnline, MijnGezondheid.Net) hebben, online inzage aanbieden aan hun patiënten.

Per 1 september 2021 is 95% of meer van de huisartsenpraktijken aangesloten op het MedMij-netwerk middels een DVZA-koppeling (DienstVerlener ZorgAanbieder). De DVZA-koppeling zorgt ervoor dat patiënten via hun persoonlijke gezondheidsomgeving het eigen dossier kunnen inzien.

Voor eind 2022 is het streven dat 20% van alle patiënten in de regio Zaanstreek Waterland een of meer keer gebruik heeft gemaakt van online inzage via een portaal of persoonlijke gezondheidsomgeving.

Communicatiematerialen voor jouw praktijk

Het landelijke programmabureau heeft diverse communicatiematerialen ontwikkeld. HZW heeft de landelijke materialen aangepast voor praktijken die online inzage aanbieden via een patiëntenportaal.

Online inzage, wat levert dat op?

Online inzage is een nieuwe ontwikkeling. OPEN stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar online inzage en creëert daarmee op feiten gebaseerde kennis over de impact van online inzage op de huisartsenzorg. Daarnaast doet het landelijk programmabureau OPEN onderzoek naar de kosten en baten.

FAQ

Handig

Communicatiemateriaal voor patiënten

De materialen van het landelijke OPEN programma zijn hier terug te vinden.

Naar de website

OPEN website

Op deze pagina van het landelijke OPEN programma staan relevante artikelen.

Naar de website

Meer weten?

Bas Bomer

Projectmanager regionale digitalisering 075-2010221 b.bomer@hzwhuisartsenzorg.nl

Michelle Kroone

Projectleider digitale zorg 075 20 10 221 m.kroone@hzwhuisartsenzorg.nl