Palliatieve Zorg toolkit

Palliatief is niet hetzelfde als terminaal.

De palliatieve fase kan jaren duren.

Bij de terminale fase wordt het sterven op korte termijn verwacht (binnen 3 maanden).

Palliatieve ondersteuning gaat over het ondersteunen bij een zo goed mogelijke kwaliteit van leven op de volgende aspecten:

 • lichamelijk
 • psychisch
 • zingeving
 • sociaal

Zorgverlener – in gesprek met de patiënt

Samenvattingskaart slecht-nieuwsgesprek

De 10 stappen uit de samenvattingskaart bieden een beknopt stappenplan om de kwaliteit van de slechtnieuwsgesprekken te verbeteren.

Naar INKL website

Kennisclip behandelwensen en –grenzen

Een ingesproken PowerPoint over behandelwensen en –grenzen, cultureel sensitief communiceren, reanimatie, andere behandelingen en de palliatieve fase met vooral aandacht voor cultuurverschillen.

Naar Pharos website

Handreiking KNMG

Praat op tijd met je patiënt over het levenseinde.

Naar KNMG website

Richtlijnen en handreikingen

IKNL/Pallialine webshop

Met o.a.:

 • De signalering in de palliatieve fase: uitgebreide informatie voor verzorgenden over medische problemen in de palliatieve fase en adviezen daarover.
 • De methode Besluitvorming in de palliatieve fase: bij veel voorkomende klachten in de palliatieve fase wordt beschreven hoe te analyseren en te handelen.

  Naar de webshop
 • Factsheet essenties van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

  Uit de zeven belangrijkste wensen en doelen van de patiënt in de palliatieve fase, zijn acht essenties te halen voor toepassing van het kwaliteitskader

  Naar PZNL website

  Palliaweb

  Met indirect link naar Kwaliteitskader Palliatieve Zorg. Een document met aanbevelingen over ideale palliatieve zorg. Veel kennis, tips en links over palliatieve zorg.

  Naar Palliaweb website

  Factsheet kosten voor patiënten voor palliatieve zorg

  In deze factsheet voor zorgprofessionals is te lezen met welke kosten patiënten te maken kunnen krijgen in de palliatieve fase.

  Naar website PZNL

  PalliArts

  Een app met compacte praktische (landelijke en regionale) informatie voor palliatieve zorgverlening.

  Naar de website

  Stappenplan ACP/PZP behandelwensgesprek

  ACP stappenplan (oktober 2022)

  PDF bestand

  VIPLive – ACP/ PZP print formulier (februari 2023)

  PDF bestand


  PaTz

  Wil je als huisarts deelnemen aan een PaTz groep? Heb je als huisarts belangstelling om met diverse zorgverleners een PaTz groep op te starten? Laat het ons weten dan kunnen wij je meer informatie geven of verder adviseren.


  Hospices in de regio

  Respijthuis in de regio

  Handige websites voor zorgverleners

  Hulpmiddelen voor de huisartsenpraktijk

  Boekje levenseinde gesprekken

  Dit boekje telt 56 pagina’s en is geschreven door Rob Bruntink en Mariska Overman.
  € 10,95

  Bestel via Bureau Morbidee

  Kaarten van betekenis

  Een spelvorm met vragen die zich in de palliatieve fase vaak voordoen.
  € 16,95

  Bestel via Bureau Morbidee

  De online keuzehulp

  Een hulpmiddel voor patiënt en behandelend (huis)arts voor het verkennen van wensen rondom zorg en behandeling van de patiënt.

  Naar website

  ‘Praat op tijd met uw arts over het levenseinde’

  Folder van KNMG

  Naar website

  De Lastmeter

  Een vragenlijst voor patiënt en zorgverleners om inzicht te krijgen in welke problemen of zorgen de patiënt heeft.

  Naar kanker.nl

  Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek Waterland

  Via het Netwerk Palliatieve Zorg Zaanstreek Waterland kan een zorgverlener een getrainde verpleegkundige of arts per telefoon consulteren/vragen voorleggen. Reactie vaak 24 uur later. Telefoon: 072-5414600.

  Naar website

  E-learning

  Diverse e-learning palliatieve zorg thema’s

  CME-online geaccrediteerde nascholingen op gebied van palliatieve zorg.

  Naar website

  Alle NHG E-learnings

  Voorheen PIN’s. De NHG E-learnings zijn primair voor huisartsen, maar ook bruikbaar voor POH en PA.

  Naar website

  Specifieke patiënten doelgroepen

  Palliatieve zorg bij migranten

  Pharos over palliatieve zorg aan mensen met een migratieachtergrond.

  Naar website

  Handreiking palliatieve zorg aan mensen met niet-westerse achtergrond

  Deze handleiding komt voort uit een samenwerkingsproject van het NIVEL, Pharos en IKNL. De projectsubsidie is verstrekt door ZonMW, in het kader van het ZonMW-programma “Palliatieve zorg”

  Naar de handreiking

  Stappenplan – Samen beslissen met ouderen

  In dit stappenplan vind je informatie over het proces van samen beslissen bij kwetsbare ouderen.

  Naar Vilans website

  Filmpjes over palliatieve zorg

  0de lijn informatie

  Websites over zingeving en spiritualiteit

  Meer informatie over ouderenzorg

  Immie Boomgaardt

  Coördinator ouderenzorg a.i. 075-20 10 221 i.boomgaardt@hzwhuisartsenzorg.nl