Vacature Raad van Commissarissen Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland

Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland zoekt een lid met kennis van huisartsenzorg voor de Raad van Commissarissen (RvC).

In 2022 nemen twee leden van de RvC afscheid vanwege het einde van hun bestuurstermijn. Daardoor ontstaan twee vacatures voor onze RvC. Een van de twee vacatures is reeds vervuld.

Wat doet de RvC?

De RvC houdt toezicht op de directie en adviseert het bestuur van de stichting om de gestelde doelstellingen van de organisatie te realiseren. De RvC heeft de volgende taken:

 • Toezicht houden op de organisatie in algemene zin
 • Goedkeuren van het jaarplan en de begroting
 • Advies geven en sparren met het bestuur en de directie over beleid en vormgeving van de organisatie
 • Toezicht houden op het werkgeverschap van de HZW.

Voor een lid van de RvC geldt het volgende profiel:

 • Het vermogen om de attitude om een klankbord te zijn voor bestuur en directie, zonder hierbij in bestuurlijke verantwoording te treden
 • Affiniteit met coöperatieve Governance
 • Ervaring als toezichthouder
 • Strategisch inzicht en visievorming
 • Onafhankelijk oordeel, integriteit en ondernemerschap
 • Visie op politiek maatschappelijke ontwikkelingen
 • Kennis en affiniteit met verandervraagstukken voor de organisatie

Hoe vaak komt de RvC bijeen?

Jaarlijks vindt viermaal per jaar  overleg plaats met de directeur en het bestuur. De RvC wordt door de directie per kwartaal geïnformeerd over de voortgang van de gestelde doelstellingen zoals die zijn beschreven in het meerjarenplan en de begroting. De RvC heeft de ruimte om extra bijeenkomsten te organiseren indien daarvoor aanleiding is.

Wat is de taakverdeling binnen de RvC?

De RvC bestaat uit drie leden. Om de taken goed te vervullen, is het belangrijk dat de samenstelling van de RvC divers en evenwichtig is. De leden van de RvC  dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, het bestuur en de overige onderdelen van de organisatie.  De gewenste samenstelling  voor de bezetting van de RvC is:

 • Zorginhoudelijk (huisarts) >> vacature
 • Financieel – economisch
 • Juridisch – bestuurlijk

Vergoeding en benoeming

De bestuurders van de HWZ ontvangen jaarlijks een vergoeding conform de richtlijnen van de WNT. De leden van de RVC worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, na voordracht door het bestuur. De zittingstermijn van een commissaris is 4 jaar. Een commissaris is éénmaal hernoembaar.

Sollicitatieprocedure

Graag ontvangen wij jouw sollicitatie (motivatiebrief en CV) via info@hzwhuisartsenzorg.nl.

De OR, de directie en de cliëntenraad hebben adviesrecht op de benoeming van de kandidaat.

Vragen? Meer informatie?

Marieke Kat

Directiesecretaresse 075-2010221 m.kat@hzwhuisartsenzorg.nl