Menu Sluiten

Het organogram van de huisartsenorganisaties in Zaanstreek Waterland:

Uitleg:

ALV HZW Algemene ledenvergadering coöperatie Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland
Bestuur HZW Bestuur van de coöperatie Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland
HZW bv Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland BV, verzameling van  alle huidige en toekomstige bedrijfsmatige activiteiten van de coöperatie
HZW HAP bv HZW Huisartsenposten bv, de enige bedrijfsmatige activiteit van de coöperatie. Onder de HZW bv hangt ook nog een lege bv (HZW Innovatie bv) die niet wordt gebruikt op dit moment.
RvC  HZW Raad van Commissarissen, ziet toe op alle bedrijfsmatige activiteiten van HZW
SEZ Stichting Eerstelijns Zorg: www.zorggroepsez.nl
ALV HVMK Algemene ledenvergadering Huisartsvereniging Midden Kennemerland
Bestuur HVMK Bestuur Huisartsvereniging Midden Kennemerland
SALT Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst; www.salt.nl

Het bestuur HZW bestaat uit:
Miriam Smit                     voorzitter
Arzu Milli                         vicevoorzitter
Maaike Rietbergen          penningmeester
Paul Grootes                    secretaris

De stichting SEZ wordt bestuurd door 4 bestuursleden (Jeroen Brendeke en Kees Melcherts zijn afgevaardigd door HZW, Renate Beunder is afgevaardigd door HVMK en Christy Niemeijer namens SALT) onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, Bob de Dood.