Zelftriage Innovatie Platform

4 minuten

Op 22 april vond de eerste editie van het Zelftriage Innovatie Platform (ZIP) plaats. Samen met Moet ik naar de dokter én Huisartsen Spoedposten uit de regio bespraken we de zelftriage resultaten en de nieuwste ontwikkelingen.

Daarnaast hebben we ook ervaringen uit de praktijk gedeeld met elkaar.

Wist je dat je als huisartsenpraktijk gratis de MINDD tool op jouw website kunt plaatsen?

Het eerste deel van de middag bestond uit een gezamenlijke sessie met cijfers. De Slimme-S regel laat zo efficiënt mogelijk informatie uit zelftriages en consultvoorbereiding zien in V-Care. Maar hoe kun je de informatie ook daadwerkelijk goed gebruiken. We hebben het ook gehad over de inzet van de digitale voice assistent om een veilige wachtrij te creëren. Tenslotte kwam de SMS-functie aanbod om de triagist en doktersassistent efficiënter te kunnen laten werken.

Daarnaast heeft Jojanneke Kant (@Devragendokter) ons meegenomen in hoe het gebruik van digitale zelftriage werkt in de praktijk. Waarom gebruik je digitale zelftriage? En hoe ga je als zorgverlener om met de informatie die je al hebt uit digitale zelftriage en consultvoorbereiding? Belangrijke vragen om onze digitale zelftriage zo efficiënt mogelijk te gebruiken. De voorinformatie die we vanuit MINDD krijgen vraagt om een andere werkwijze, want je weet niet alleen wie er belt, maar ook al waarvoor de beller belt. Door het toepassen van toetsend triëren voelt de patiënt zich gehoord. Bovendien wordt de gespreksduur verkort.

Tijdens het tweede deel waren er drie verschillende brainstormsessies.

Deze bestonden uit sessies over:

  • Medische AI Triage Assistent (MAITA). Een live demo van de digitale voice assistent inclusief discussie over artificial intelligence (AI).
  • De telefonie integratie met Vcare connect en de mogelijkheden van telefonie
  • Het nieuwe design van de MINDD widget, die op dit moment volop in ontwikkeling is.

Er is vol op feedback gegeven en er zijn interessante inzichten gedeeld tussen de verschillende aanwezige Huisartsen Spoedposten.

Ook digitale triage gebruiken ?

Maakt jouw huisartsenpraktijk gebruik van een website van PharmeonPraktijkinfoYard zorgsites of Praktijk.nl? Dan kun je de zelftriage van Moet ik naar de dokter? gratis plaatsen op jouw website.

Vragen over de Huisartsenposten & MINDD?

Stèphanie Voorsluijs

Manager Spoedzorg 075-2010221 s.voorsluijs@hzwhuisartsenzorg.nl

Vragen over communicatie?

Mijntje Zaat

Communicatieadviseur 06-12750101 m.zaat@hzwhuisartsenzorg.nl