Wijkgerichter werken – wat is dat dan?

3 minuten

Annelies Besseling

Annelies Besseling is eind 2021 gestart als Wijkcoördinator Zaanstam.

“Wijkgerichter- en samenwerken begint met elkaar leren kennen en weten te vinden in een bepaalde wijk of regio. Goed samen werken kun je niet alleen. Het moet van twee of soms van nog veel meer kanten komen.”

Wat houdt wijkgericht werken in?

“Meer gebruik maken van de voorzieningen en andere professionals in een wijk. Het netwerk, de sociale kaart, van een wijk optimaal inzetten om zo de zorg en hulpvragen samen goed te kunnen ondersteunen en regelen. Het delen van kennis, informatie, tips en succesverhalen staat centraal.”

Wat vind je leuk aan je werk als wijkcoördinator?

“Ik heb in mijn vorige werk gezien wat de meerwaarde kan zijn als het sociaal domein en de huisartsenzorg nauw samenwerken. Mijn achtergrond ligt in het sociaal domein en ik heb ook al eerder in deze regio gewerkt. Ik wil graag met mijn ervaring een bijdrage leveren aan goede zorg. Leuk om oude bekenden weer tegen te komen in mijn nieuwe werk.”  

Waar ben je op dit moment mee bezig?

“Ik ben nu vooral bezig met kennismakingsgesprekken. Netwerken is elkaar kennen en weten wat je aan een relatie hebt. Als wijkcoördinator vind ik het belangrijk de huisartsen te faciliteren in het aangaan van verbindingen met verschillende partijen die ondersteunend kunnen zijn bij vragen die zij voorgeschoteld krijgen.”

“Er zijn al veel huisartsenpraktijken enthousiast aan de slag met Positieve Gezondheid. Juist hier kan een wijkcoördinator de huisartsenpraktijk goed ondersteunen. De wijkcoördinator kan meedenken en kijken welke andere organisatie (uit de wijk) bij de verschillende domeinen past.”  

“Daarnaast is ons team volop in ontwikkeling.”

Meer informatie/vragen?

Heb je als huisarts/POH/doktersassistente of andere zorgprofessional in Zaandam interesse om je netwerk uit te breiden? Neem contact op met Annelies.

Annelies Besseling

Wijkcoördinator Zaandam 06-53242078 a.besseling@hzwhuisartsenzorg.nl