Wijkgerichter werken – wat is dat dan?

2 minuten

Annelies Besseling

Annelies Besseling is eind 2021 gestart als Wijkcoördinator Zaanstam.

“Wijkgerichter- en samenwerken begint met elkaar leren kennen en weten te vinden in een bepaalde wijk of regio. Goed samen werken kun je niet alleen. Het moet van twee of soms van nog veel meer kanten komen.”

Wat houdt wijkgericht werken in?

“Meer gebruik maken van de voorzieningen en andere professionals in een wijk. Het netwerk, de sociale kaart, van een wijk optimaal inzetten om zo de zorg en hulpvragen samen goed te kunnen ondersteunen en regelen. Het delen van kennis, informatie, tips en succesverhalen staat centraal.”

Wat vind je leuk aan je werk als wijkcoördinator?

“Ik vind het verbinden van verschillende partijen op verschillende niveaus interessant. Het afgelopen jaar heb ik enorm veel verschillende mensen kennis gemaakt en de lijntjes onderling verstevigd. Elkaars taal en cultuur beter leren kennen helpt bij goede samenwerking in de buurt.”  

Waar ben je op dit moment mee bezig?

“Netwerken is elkaar kennen en weten wat je aan een relatie hebt. Als wijkcoördinator vind ik het belangrijk de huisartsen te faciliteren in het aangaan van verbindingen met verschillende partijen die ondersteunend kunnen zijn bij vragen die zij voorgeschoteld krijgen.”

“Er zijn al veel huisartsenpraktijken enthousiast aan de slag met Positieve Gezondheid. Juist hier kan een wijkcoördinator de huisartsenpraktijk goed ondersteunen. De wijkcoördinator kan meedenken en kijken welke andere organisatie (uit de wijk) bij de verschillende domeinen past.”  

Meer informatie/vragen?

Heb je als huisarts/POH/doktersassistente of andere zorgprofessional in Zaandam interesse om je netwerk uit te breiden? Neem contact op met Annelies.

Annelies Besseling

Wijkcoördinator Zaandam 06-53242078 a.besseling@hzwhuisartsenzorg.nl