Wie is TIM?

3 minuten

Barbara Wilms en Lisette Berkhof – TIM

TIM staat voor Transmuraal Incidenten Melden.

In Waterland zijn sinds twee jaar Lisette Berkhof en Barbara Wilms aan de slag om TIM beter onder de aandacht te brengen. Met succes want er zijn bijna 45 ketenpartners aangesloten bij TIM, waarbij bijvoorbeeld de huisartsen als 1 groep worden geteld. Binnenkort hebben Lisette en Barbara een gesprek met een aantal Zaanse ketenpartners. TIM is dus volop in beweging!

“TIM is voor iedereen!”

Barbara Wilms

Wat is het doel van TIM?

“De kwaliteit van de zorg verbeteren. De bruggen tussen de losse eilandjes maken. De informatiebehoefte/wens verschilt per organisatie. Wat jij nodig hebt kan volledig nutteloos zijn voor een andere organisatie… of juist cruciaal,” vertelt Barbara.

Lisette vult aan: “We signaleren waar het mis gaat en verzamelen deze data. Hierdoor ontstaan een aantal rode draden. Hoe vaak komt het voor? Is het regio gebonden? We maken hier een overzicht van en sturen dit per ketenpartner naar de contactpersoon. Voor de huisartsen uit Waterland is dit huisarts Miriam Smit.

We hebben beide een verpleegkundige achtergrond waardoor we de meldingen goed kunnen behandelen. We kijken ook naar de ernst van de melding. Soms is het een calamiteit en moet het anders opgepakt worden.”

Wat is de grootste misvatting over TIM?

Barbara lacht en roept direct: “Dat het iets met het ziekenhuis te maken moet hebben. TIM staat hier los van! De enige link die er is, is ons Dijklander-mailadres en dat het formulier op de website van het ziekenhuis staat. Er kunnen dus ook incidenten gemeld worden die niks met het ziekenhuis te maken hebben. Tussen een huisarts en een apotheek bijvoorbeeld. TIM is voor iedereen! Voor alle zorgprofessionals.”

Waar zijn jullie trots op?

“Voorheen ging alles nog ouderwets op papier. Wij hebben dit deels gedigitaliseerd. Voor het beantwoorden van een TIM wordt nog wel gebruikt gemaakt van een Word formulier. Het is ICT technisch helaas niet mogelijk om dit met hetzelfde systeem te doen als bij het melden. Maar het heeft de meldingsbereidheid enorm verhoogt”, legt Barbara uit. “Ook kijken we uit naar het Symposium Casuïstiek wat we eind dit jaar gaan organiseren.”

“Er is beweging!”, voegt Lisette toe. “De TIM commissie en de mensen er om heen zijn allemaal erg gedreven om de zorg te verbeteren.”  

Meer informatie?

Neem contact op met TIM via: TIM@dijklander.nl.