Welkom terug bij de 1e lijnszorg

4 minuten

Denise ten Westenend, doktersassistente en praktijkmanager in opleiding heeft bij Huisartsenpraktijk Daan & Van Ardenne een interessant project gedaan over de juiste zorg op de juiste plek met als titel: Substitutie naar de keten vanuit de 2e lijn.

“De juiste zorg op de juiste plek is belangrijk.”

Waarom heb je voor het onderwerp: (on)terecht in de 2e lijn gekozen?

“In november studeer ik af als praktijkmanager. Een onderdeel van mijn opleiding is projectmatig werken. Ik wilde graag aan de slag met een onderwerp dat nog openstond in het beleidsplan. De praktijkhouders hadden de wens dat aandacht voor substitutie naar de eerste lijn werd opgepakt. De juiste zorg op de juiste plek is belangrijk.”

Wat hield je project in?

“Als basis hebben we de Regionale Transmurale Afspraken gebruikt. In VIPLive heb ik query’s gedraaid voor de DM2, CVRM en COPD patiënten met als hoofdbehandelaar ‘specialist’.

Met deze lijsten zijn we het gesprek aangegaan met het ziekenhuis. De lijsten zijn 1-op-1 besproken. Heeft deze patiënt controlezorg nodig welke uitsluitend in het ziekenhuis gegeven kan worden of kan dit (weer terug) in de 1e lijn?”

Wat zijn de resultaten?

“We zagen dat de DM2 patiënten met als hoofdbehandelaar de specialist, ook allemaal daar thuishoorden. Bij CVRM konden er 21(!) patiënten weer terug de 1e lijn in. Bij COPD waren dat er 4.

Uit dit project blijkt het nut van coördinatie vanuit de huisartsenpraktijk, om geprotocolleerd haar geïncludeerde patiënten door te nemen en na te gaan welke patiënten actief kunnen worden gesubstitueerd naar onze ketens vanuit de tweede lijn, om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren. Waardoor doelmatige en goedkopere zorg in het algemeen.”

Uiteraard werd de patiënt niet klakkeloos ‘om’ gezet. De patiënten in kwestie werden gebeld en er werd uitgelegd dat de controlezorg ook in de huisartsenpraktijk uitgevoerd kon worden. Op één-na wilde alle patiënten ‘overstappen’.”

Wat zijn de voordelen van de zorg terug in de 1e lijn?

“Een groot voordeel, naast zorgkostenverlaging, is dat wij laagdrempeligere zorg kunnen bieden. In de huisartsenpraktijk is meer aandacht en tijd dan in het ziekenhuis. Patiënt en praktijk kennen elkaar.

Onze POH GGZ heeft met terugkerende patiënten een afspraak gehad. Deze groep heeft life events meegemaakt zoals een operatie, opname of een andere grote verandering in gezondheid. Het is belangrijk om hier aandacht voor te hebben, naast de medische klachten, zodat er ingespeeld kan worden op positieve gezondheid en daarmee verhoging van de kans op gezondheidswinst.”

Wat wordt het vervolg?

“We gaan hier een 3-jarige cyclus van maken. We nemen daarin alleen CVRM en COPD mee, omdat al onze DM2 patiënten al op de juiste plek zaten.”

Zelf ook hiermee aan de slag?

Ben je zelf nu ook benieuwd welk van je patiënten er precies in de 2e lijn lopen. Log in bij VIPLive (beveiligd via het slotje) en ga naar het ketenzorgdashboard. Op het tabblad ‘populatie’ staat in de tabel ‘hoofdbehandelaar’ het aantal patiënten dat bij de specialist loopt. Wanneer je hierop klikt, zie je om welke patiënten het gaat.

Meer weten over Chronische zorg programma’s?

Nienke Janssen

Projectcoördinator zorg 06-26508826 n.janssen@hzwhuisartsenzorg.nl