Webinar Wijkverpleegkundigen over palliatieve zorg

1 minuut

Linda Geurtsen

Op 8 februari heeft het Wijkverpleegkundig Platform Zaanstreek Waterland een webinar over palliatieve zorg georganiseerd. HZW heeft hier een verbindende rol in gehad.

Sprekers waren o.a. kaderhuisartsen Rinske Lankhorst en Pieter Knibbe, een oncologieverpleegkundige, coördinator VPTZ en een medewerker zorginkoop. Met een opkomst van 70 personen was dit een druk bezocht webinar.

Linda Geurtsen, wijkverpleegkundige en een van de organisatoren: “We hebben na afloop enorm veel leuke reacties gekregen van de deelnemers. Naast zinvol en leerzaam was het stuk over nachtzorg (enkel mogelijk met medische onderbouwing) voor velen een eye opener.

Een goede samenwerking is essentieel. Wijkverpleegkundigen zijn de ogen en oren van de huisarts en POH.”