Webinar MABZ terugkijken

1 minuut

Onlangs heeft MABZ (Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg) in samenwerking met HZW een webinar verzorgd over het werk van MABZ. Het werkterrein en de doelgroep van het MABZ bestaat uit complexe problematische inwoners/patiënten die veelal zelf geen zorg vragen en/of zorg mijden.

Sprekers Annemieke Molleman en Paul Wagenaar van MABZ geven kort aan waar de MABZ voor staat: meldpunt advies bijzondere zorg, meldpunt suïcidepreventie, meldpunt onverzekerden in de zorg en de Wvggz (invulling verschilt per gemeente).

Aan de hand van sprekende casussen lichtten Annemieke en Paul de werkwijze van MABZ toe, en hoe zij de samenwerking opzoeken met o.a. de huisarts, de wijkagent, het FACT Team, de woningbouwconsulent en het Sociaal wijkteam in de wijk/werkgebied.

Het MABZ stelt zich ten doel de inwoner/patiënt toe te leiden naar de meest passende zorg, waardoor diens leefsituatie op alle leefgebieden verbetert.

Hieronder kun je de opname van de webinar terugkijken.