Wat verandert er in de bekostiging van de ouderenzorg?

2 minuten

Voor de ouderenzorg krijgt de huisartsenpraktijk een vergoeding voor 28% van de 75 plussers. Deze vergoeding is bedoeld voor het organiseren van een MDO en alle indirect patiëntgebonden tijd, zoals bijvoorbeeld telefoontjes, overleggen en interventies die voortvloeien uit het zorgprogramma. Dit is hetzelfde gebleven als het beleid van vorig jaar.

Naast de module ‘’samenwerken rondom kwetsbare ouderen’’ kan de praktijk gebruik maken van de rekentool taakdelegatie (voorheen de rekentool POH-S). Deze tool is bedoeld om zorgprofessionals te bekostigen die de huisarts ontlasten. Denk bijvoorbeeld aan een praktijkverpleegkundige, physician assistant, ANIOS maar ook de POH Ouderen. Binnen de taakdelegatietool kan de praktijk twee keuzes maken:

  • 100% vergoeding van het aantal uren, hierbij declareert de POH geen consulten en patiëntgebonden tijd (m.u.v. verrichtingen waarbij de afschrijving van de aanschaf is verwerkt in het te declareren tarief).
  • 25% vergoeding van het aantal uren, hierbij mag de POH de visites, patiëntgebonden tijd en verrichtingen wel declareren.

Dus doet jouw praktijk mee met de module kwetsbare ouderen? Dan ontvangt de praktijk een vergoeding voor het organiseren van het zorgprogramma.  

Maakt de praktijk daarnaast gebruik van de taakdelegatietool? Dan hangt het af van de keuze (100% of 25% vergoeding) of de POH consulten en verrichtingen mag declareren. Verrichtingen waar investeringen in apparatuur aan verbonden zijn, zoals bijvoorbeeld een doppleronderzoek, kun je altijd declareren.

Let op: dit is gebaseerd op het inkoopbeleid van 2024-2025.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over het declareren van de ouderenzorg? Neem dan gerust contact met ons op, dan zoeken wij het voor je uit!

Donna Bakker

Praktijk Coördinator 06-51074408 d.bakker@hzwhuisartsenzorg.nl