Wat kan Leviaan betekenen voor huisartsen & POH’s?

4 minuten

Annelies Besseling in gesprek met Daniëlle Ofman van Leviaan (voorheen RIBW ZWWF).

Wachtlijsten in de GGZ is een signaal dat vaak tot ons komt. Patiënten kunnen niet doorverwezen worden en moeten lang wachten op passende hulp, waarbij de overbruggingsperiode regelmatig lang is. De POH GGZ blijft langer dan gewenst betrokken, loopt vol en heeft geen ruimte voor nieuwe patiënten. Aanleiding dus om kennis te maken met samenwerkingspartners in de GGZ.

Wat doet Leviaan?

Leviaan (voorheen RIBW ZWWF) begeleidt mensen met psychische kwetsbaarheden waar nodig bij alle facetten van het leven. Te denken valt aan omgaan met kwetsbaarheden, het (weer) aangaan van sociale contacten en zinvolle activiteiten ter vervanging van of als opstap naar school of werk.

Leviaan biedt ambulante begeleiding in de thuissituatie (BZW), beschermd wonen (BW), coaching en training voor jongeren (Stoelen met kansen), digitale begeleiding en mogelijkheden voor werken en participeren. Leviaan is onderverdeeld in wooncirkels (wijkgericht).

Wat zijn de ontwikkelingen bij Netwerkpsychiatrie?

Daniëlle vertelt: “Gezamenlijk met FACT Zaandam (GGZ Parnassia) neemt Leviaan (Rosmolenwijk, Westerwatering en Hoornseveld/ Peldersveld) deel aan de pilot “Doorbraakproject Netwerkpsychiatrie”. Het project heeft een looptijd van 2 jaar. Er zijn 11 deelnemende doorbraakteams door het hele land.

Netwerkpsychiatrie is een methode waarbij het verhaal van de cliënt het centrale uitgangspunt vormt in de samenwerking van de naasten van de cliënt en de verschillende professionals.

Op cliënt niveau begint dit al bij de start van zorg. Dit betekent dat de cliënt zelf de personen uit het eigen netwerk kiest en betrekt. Dat kan een partner, familielid, vriend, en/of buur zijn, maar vooral personen die al betrokken waren en dat ook zullen blijven en daardoor voor cliënt vertrouwd en betrouwbaar zijn. Daarnaast sluiten er ook professionals aan. Dit noemen we een resourcegroep. Door samen afspraken te maken en samen op te trekken, wordt de zorg niet alleen beter voor cliënt, maar ook effectiever.

Op organisatie- en regioniveau vraagt dit om een (duurzame) samenwerking. De komende tijd zal de projectgroep (FACT Zaandam en Leviaan) hierover presentaties gaan geven aan samenwerkingspartners, waaronder de huisartsen, de Brijder, Fivoor en Reakt.”

“De wens is zo tijdig mogelijk te starten met een interventie.”

Hoe werkt een resourcegroep?

“Bij iemand die ik begeleid zijn we reeds gestart met het werken met de resourcegroep. Mooi om te zien hoe cliënt zelf de bijeenkomst voorzit aan de hand van een zelf vooraf opgestelde agenda (eigen regie). Leviaan is in dit geval regieondersteuner (dit kan FACT ook doen) en ondersteunt waar nodig bij dit proces. De resourcegroep bestaat uit cliënt, vader, een vriendin, de zorgverantwoordelijke (psychiater), SPV-er (FACT) en persoonlijk begeleider (Leviaan).

Cliënt heeft zelf twee lange en twee korte termijndoelen opgesteld en maakt afspraken met zijn informele en formele netwerk. Deze worden vastgelegd in een eigen plan. Om de 3 maanden wordt geëvalueerd.

Meer weten over Leviaan?

Huisartsen en praktijkondersteuners kunnen Leviaan (zorgbemiddeling) bereiken van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur via 0800-33883388 of info@leviaan.nl.

Meer weten over wijkgericht werken?

Floor Groot

Wijkcoördinator Zaandam a.i. 06-58833126 f.groot@hzwhuisartsenzorg.nl

Saskia Jonker

Wijkcoördinator Zaanstad Noord, Oostzaan en Wormer 06-23999817 s.jonker@hzwhuisartsenzorg.nl

Pien Huijgens

Wijkcoördinator Purmerend en Beemster 06-83528816 p.huijgens@hzwhuisartsenzorg.nl

Candy Smit

Wijkcoördinator Waterland 06-57537137 c.smit@hzwhuisartsenzorg.nl