Wat doet een Medisch beleidsadviseur?

4 minuten

Janneke Koehoorn, was ruim 14 jaar praktijkhouder en in die tijd ook HZW bestuurslid geweest. Sinds september 2023 is zij Medisch Beleidsadviseur.

Janneke gaat ons eind van de zomer helaas verlaten. De vacature staat nog open.

“Het werk is heel divers!”

Wat heb je gedaan als Medisch Beleidsadviseur?

“Het werk als medisch adviseur is heel afwisselend. Ik ben bij meerdere projecten betrokken. Zo zijn er vanuit de ziekenhuizen veel vragen om nieuwe RTA’s (regionale transmurale afspraken) op te starten, Namens HZW vertegenwoordig ik de huisartsenzorg bij die gesprekken.

Ik ben betrokken bij diverse projecten in het kader van het regioplatform en G’oud. Daarnaast ondersteun ik de transmuraal coördinatoren bij de transmurale overleggen in het Dijklander Ziekenhuis en het Zaans Medisch Centrum.

Samen met projectleider Floor Groot onderzoek ik de samenwerkingsmogelijkheden met de sector voor verstandelijk gehandicapten.

Ook neem ik deel aan de scholingscommissie van HZW.

Verder beantwoord ik ad hoc vragen van collega’s. Eigenlijk kan ik overal bijspringen of bevraagd worden als het gaat om medische inhoud.”

Op welke resultaten ben je het meest trots? 

“Een heel leuk project is het project ‘de slimme praktijk’, dat wordt geleid door Anneke Passant (Financieel Manager en Business & Control), Stefan Post (CMIO en huisarts) en Michelle Kroone (projectleider). We onderzoeken hoe we met behulp van data-analyse huisartsen kunnen ondersteunen in hun praktijkvoering. Dat is echt pionieren! We zijn als regio een van de voorlopers hierin. Het was eerst best lastig, maar nu beginnen we de eerste resultaten te zien en dat is heel erg leuk. Ik ben er trots op dat HZW daar zo pro-actief mee bezig is.

Verder heb ik een handleiding geschreven voor het huisartsenbestuur. Ik heb zelf in het bestuur van HZW gezeten (2021-2022). Paul Grootes was onze wandelende statuten-encyclopedie, maar is dit voorjaar gestopt. Het leek mij daarom prettig voor de zittende en nieuwe bestuurders om een handleiding te hebben met daarin de belangrijkste bepalingen van de statuten. Ik heb terug gekregen dat het praktisch en handzaam werd gevonden. Het is leuk om meteen resultaat te boeken met zo’n klein project.”

Waarom ga je stoppen als het zo leuk is?

“Ik werk 16 uur voor HZW en heb daarnaast een ander dienstverband voor 16 uur. Inhoudelijk zijn het twee heel verschillende functies en ik vind het lastig om de focus steeds te moeten verleggen en de agenda op zo’n manier te plannen dat de verschillende agenda’s (baan 1, baan 2, man, kinderen en die van mijzelf) in lijn blijven. Ik heb nu gekozen voor maar één baan. Dat neemt niet weg dat het me echt aan het hart gaat want ik heb het naar mijn zin bij HZW en ga het team missen!”

Lijkt je deze functie wat?