Waar staan we eind 2022 met Positieve Gezondheid?

4 minuten

De regio Zaanstreek Waterland heeft een mooie ontwikkeling doorgemaakt in het kader van Positieve Gezondheid.

Nieuwe praktijken gestart

Afgelopen zomer zijn 9 nieuwe huisartsenpraktijken gestart met dit traject. Zij hebben inmiddels allemaal een praktijktraining gehad en beschikken over voldoende handvatten om de eerste stappen te zetten met het andere gesprek.

Praktijkambassadeurs Positieve Gezondheid

Van de praktijken die in 2021 gestart zijn met Positieve Gezondheid, zijn maar liefst 26 praktijken de verdiepende fase ingegaan. Met de praktijkhouders hebben wij gesproken over hun visie en ambitie. Wat willen zij bereiken met Positieve Gezondheid? Wat levert het op voor zowel de medewerkers als de patiënt? Waar willen zij graag de focus op leggen en wat hebben zij daarvoor nodig?

Elke praktijk heeft één of twee praktijkambassadeurs benoemd, die door HZW worden ondersteund en opgeleid om als vraagbaak Positieve Gezondheid in hun eigen praktijk te fungeren. De ambassadeurs motiveren o.a. hun collega’s om het gedachtengoed van Positieve Gezondheid toe te passen. Samen met de praktijkhouder zien zij erop toe dat de geformuleerde visie en ambitie op de agenda blijft staan.

De ambassadeurs hebben in het najaar twee bijeenkomsten gevolgd, waarin kennis en ervaringen gedeeld werden. Na de bijeenkomsten waren de ambassadeurs weer geïnspireerd en gemotiveerd.

“Netwerken met andere ambassadeurs is fijn met zoveel tips & tops. Je staat er niet alleen voor.”

Positieve Gezondheid ook voor andere zorgverleners

HZW vindt het belangrijk dat de samenwerkende eerstelijns zorgverleners ook bekend zijn met het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Daarom hebben wij een workshop Positieve Gezondheid voor diëtisten en leefstijlcoaches georganiseerd.

Ook wordt er in december 2022 door ons een workshop gegeven tijdens de inspiratiebijeenkomst van Indigo/Parnassia Groep.

Wat zijn de plannen voor 2023?

Het implementeren van Positieve Gezondheid in onze regio is een continu proces. HZW heeft hierin een motiverende en ondersteunende rol, zowel voor de eerstelijns zorgverleners als voor de andere domeinen. Er worden trainingen voor verschillende doelgroepen georganiseerd. Een training op de praktijk is ook mogelijk. Wij staan ook voor je klaar als je met ons wil praten over de mogelijkheden van Positieve Gezondheid of jouw ideeën hierover.

Op 18 januari 2023 organiseren wij een basisworkshop voor alle medewerkers in de huisartsenpraktijk die geïnteresseerd zijn in Positieve Gezondheid, of die sinds kort werken in een praktijk die meedoet aan het programma Positieve Gezondheid.

Daarnaast zijn wij er trots op dat we, in samenwerking met de gemeentes Zaanstad en Purmerend, de theatervoorstelling Dromen Vangen naar de regio hebben kunnen halen.  Een herkenbare voorstelling over Positieve Gezondheid, waarbij het publiek (zorgverleners èn medewerkers uit het sociale domein) geprikkeld en betrokken wordt. Er is een beperkt aantal stoelen beschikbaar en de animo is groot.

Vragen over Positieve Gezondheid?

Ageeth Nolet

Projectcoördinator Positieve Gezondheid 075-2010221 a.nolet@hzwhuisartsenzorg.nl