VV04 thuis tenzij…

2 minuten

Vanaf januari 2024 hanteert het zorgkantoor Zilveren Kruis het VV4 thuis tenzij beleid. Dit betekent dat patiënten met een VV4 indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) niet meer snel ergens opgenomen kunnen worden, met uitzondering van patiënten die aan de tenzij-situatie voldoen.

Het uitgangspunt: de zorg thuis verantwoord en doelmatig organiseren.

Het zorgkantoor wil hiermee de beweging maken naar meer extramurale ondersteuning en zorg.

Tenzij-situatie

Voor patiënten die vanaf januari 2024 een VV4 indicatie krijgen vanuit het CIZ, wordt beoordeeld of zij in aanmerking komen voor de tenzij-situatie. Deze beoordeling wordt door het zorgkantoor gedaan of door de zorgaanbieder, wanneer de patiënt al een voorkeursaanbieder heeft doorgegeven bij de aanvraag voor een Wlz-indicatie.

De patiënten die al voor januari 2024 een VV4 indicatie hadden en op een wachtlijst staan bij een zorgaanbieder, zullen benaderd worden door de zorgaanbieder. Er wordt gekeken of de patiënt in aanmerking komt voor de tenzij-situatie en zo niet wordt het VV4 thuis tenzij beleid uitgelegd aan de patiënten.

Wanneer een patiënt aan de tenzij-situatie voldoet, wordt de patiënt op de urgente/ actieve wachtlijst geplaatst. Zorgaanbieders gaan niet in gesprek met patiënten die al op een urgente/ actieve wachtlijst geplaatst zijn.

Vragen?

Nienke Janssen

Projectleider 06-26508826 n.janssen@hzwhuisartsenzorg.nl